Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym - podstawa postępowania

04 września 2019

W orzecznictwie sądów można dostrzec rozbieżność stanowisk co do kwestii podstawy postępowania w przedmiocie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym - podstawa postępowania

 

W linii orzeczniczej "Podstawa postępowania dotyczącego usunięcia niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym" M. Krudysz dokonuje analizy bieżącego orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w tym temacie.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 u.k.w.h. w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.

 

Co obejmuje stan prawny nieruchomości?

Stan prawny nieruchomości obejmuje przede wszystkim własność tej nieruchomości oraz ustanowione na niej użytkowanie wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebność (gruntową, osobistą, przesyłu), hipotekę oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Stan prawny nieruchomości zawiera również określenie praw osobistych i roszczeń, które wpisano do księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości lub bezprawnie je wykreślono.

Stan prawny obejmuje też ograniczenia, które dotyczą nieruchomości i podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej.

 

Jakie są podstawy usunięcia niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym?

Część sądów stoi na stanowisku, zgodnie z którym istnieje możliwość usunięcia niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na podstawie orzeczenia sądu lub innych odpowiednich dokumentów bez potrzeby wykorzystania postępowania przewidzianego w art. 10 ust. 1 u.k.w.h.

W wielu orzeczeniach można jednak dostrzec pogląd, że wytoczenie powództwa o usunięcie niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości (art. 10 u.k.w.h.) jest wyłącznym sposobem doprowadzenia do zgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze z rzeczywistym stanem prawnym.

Odpowiedź na pytanie, które z tych stanowisk obecnie zaczyna przeważać, znajdziemy we wspomnianej linii orzeczniczej "Podstawa postępowania dotyczącego usunięcia niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym".

Jeśli ponadto interesuje Cię to, jak wygląda przebieg procedury dotyczącej usuwania niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, zobacz również "Postępowanie w sprawie z powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym". 

Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.