Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wakacje kredytowe to nie wszystko

26 lipca 2022

Z pomocą w radzeniu sobie z rosnącymi ratami kredytów przychodzą wakacje kredytowe, z których już niedługo będą mogli skorzystać konsumenci. Mechanizm wprowadzono ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom i nie jest on jedynym środkiem wsparcia.

Obok wakacji kredytowych funkcjonować będzie również wsparcie w zakresie kredytu mieszkaniowego i pozostawania w trudnej sytuacji finansowej. W konsekwencji banki czeka dużo pracy w rozpatrywaniu wniosków kredytobiorców. A przepisy z nowej ustawy o crowdfundingu mogą budzić wątpliwości interpretacyjne.

Kiedy zaczynają się wakacje kredytowe z ustawy o crowdfundinfu i pomocy kredytobiorcom?

Artykuł 73 ust. 8 ustawy o crowdfundingu przewiduje, że okres zawieszenia spłaty kredytu rozpoczyna się z niem doręczenia wniosku (w postaci papierowej lub elektronicznej). Jednakże po stronie kredytodawcy występuje obowiązek potwierdzenia doręczenia wniosku w terminie 21 dni od jego otrzymania (art. 73 ust. 10 ustawy o crowdfundingu). Czy jeżeli kredytodawca nie spełni obowiązku potwierdzenia, to zawieszenie spłaty nie miało miejsca? Nic bardziej mylnego, r. pr. Anna Serzysko skomentowała ten przepis i wskazała jasno - potwierdzenie lub jego brak nie wpływa na zawieszenie spłaty kredytu, ma ono miejsce z mocy samej ustawy.

Wakacje kredytowe z ustawy covidowej a nowe wakacje kredytowe

Całkiem niedawno kredytobiorcy mogli już skorzystać z narzędzia zawieszającego spłaty kredytu. Były to również wakacje kredytowe, a swoją podstawę miały w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W związku z wprowadzeniem nowych wakacji kredytowych ustawą o crowdfundungu i pomocy kredytobiorcom, nie jest już możliwe uzyskanie zawieszenia spłat w formie wakacji z ustawy covidowej. Kredytobiorca, który skorzystał z uprzedniej formy wsparcia może również skorzystać z nowej wersji. Niemniej jednak w momecie doręczenia i wniosku na podstawie nowej ustawy kończy się okres zawieszenia spłat na bazie ustawy covidowej. Bank potwierdzając doręczenie wniosku zobligowany jest również do wskazania na sposób rozliczenia spłaty kredytu w związku z zakończeniem okresy zawieszenia.

Restrukturyzacja czy wsparcie finansowe?

Kredytobiorca może również skorzystać z restrukturyzacji kredytu lub programu z ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Rozwiązaniom tym przyjrzała się Anna Serzysko w nowym komentarzu praktycznym pt. "Wakacje kredytowe w ramach programu wsparcia kredytobiorców jak skutek agresji Rosji na Ukrainę oraz inflacji". Znajdziesz go w LEX Banki.

Wakacje kredytowe to nie wszystko
Julia Magulska

Redakcja Publikacji Elektronicznych

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.