Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Warunki dla wykonawcy muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia

08 sierpnia 2019

Ważnym obowiązkiem zamawiającego jest sformułowanie warunków udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić wykonawca, aby jego oferta mogła podlegać ocenie i zostać wybrana jako najkorzystniejsza. Co ważne, te warunki muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia.

Ustawodawca wskazał, że zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.  

Warunki proporcjonalne, czyli jakie?

Co tak naprawdę oznacza proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu do przedmiotu zamówienia? Brak definicji legalnej pojęcia „proporcjonalność” zmusza do poszukiwania jego wykładni w orzecznictwie i doktrynie.  

Warunki muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia

Wsparciem dla zamawiającego w procesie określania warunków będzie z pewnością komentarz praktycznyJak określić warunki udziału w postępowaniu proporcjonalne do przedmiotu zamówienia publicznego” autorstwa Małgorzaty Stręciwilk, byłej Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.  

Zdaniem Autorki, czynnikami, które mogą wpływać na sformułowanie proporcjonalnego warunku udziału w postępowaniu, są m.in. rodzaj zamówienia i jego istotne cechy:

  • zakres,
  • złożoność,
  • charakterystyka,
  • sposób realizacji, a także
  • uwarunkowania rynkowe związane z danym zakupem.

Kluczowa jest także wartość przedmiotu zamówienia.  

Zachęcam do zapoznania się ze wskazanym komentarzem praktycznym.  

Anna Stańczuk
redaktor naczelna działu Administracja Publiczna

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i korzystaj z pełnych możliwości LEX.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.