Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych po nowemu

11 września 2019

Ubiegłoroczna nowelizacja dyrektywy o delegowaniu pracowników wprowadza istotne zmiany warunków zatrudnienia tej kategorii zatrudnionych. Czego konkretnie dotyczą zmiany? Czy i jak wpłyną na mobilność przedsiębiorców i zatrudnionych przez nich pracowników? 

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych po nowemu

Czego dotyczą zmiany?

Nowelizacja dyrektywy o delegowaniu pracowników zawarta w dyrektywie 2018/957 nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek zapewnienia pracownikom delegowanym zatrudnionym w tych krajach przez ponad 12 miesięcy identycznych warunków pracy i wynagrodzenia, jakie przysługują pracownikom stale pracującym w państwie przyjmującym. Nowe przepisy przewidują również, że zakresem obowiązywania objęci są również pracownicy wykonujący pracę w innym państwie członkowskim za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

Analizę szczegółowych zmian znaleźć można w artykule prof. Andrzeja M. Świątkowskiego pt.: "Zmienione warunki zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników delegowanych", który pierwotnie ukazał się w Europejskim Przeglądzie Sądowym, udostępnionym następnie w programie LEX Prawo Europejskie.

Autor skupia się w swoich rozważaniach na zmianach dotyczących w szczególności:

  • zakresu stosowania przepisów tej dyrektywy,
  • warunków zatrudnienia,
  • współpracy w dziedzinie przekazywania informacji przez instytucje krajowe państw członkowskich UE nadzorujące warunki pracy i zatrudnienia pracowników delegowanych oraz
  • środków podejmowanych wobec podmiotów i osób nieprzestrzegających przepisów tej dyrektywy.

Skutki zmian

Autor potwierdza pojawiające się często obawy, że realizacja zasady „jednakowa płaca za taką samą pracę lub pracę jednakowej wartości” w stosunku do pracowników delegowanych w poważnym stopniu może przyczynić się do zmniejszenia konkurencyjności przedsiębiorców pochodzących z „nowych” krajów UE względem przedsiębiorców świadczących usługi w „starych” państwach unijnych.

Dodaje przy tym, że dyrektywa 2018/957 nie zmieni w żaden sposób niewielkiego jak dotąd zainteresowania zachodnich przedsiębiorców rozwojem działalności usługowej – realizowanej z wykorzystaniem własnych zasobów siły roboczej – w środkowo-wschodnich państwach UE.

Znaczną korzyść, zdaniem autora, mogą natomiast osiągnąć – po wprowadzeniu do krajowego systemu prawa pracy zasady równej płacy w miejscu jej wykonywania – młodzi obywatele „nowych” państw Unii.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat innych aspektów delegowania pracowników, przeczytaj również:

Ochrona interesu pracownika delegowanego w UE> 

Rafał Bujalski
product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.