Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy ścigany (nadal) ukryje się przed ENA w Norwegii i Islandii?

07 listopada 2019

1 listopada weszła w życie umowa o przekazywaniu osób pomiędzy państwami UE a Islandią i Norwegią. Przepisy k.p.k. dotyczące europejskiego nakazu aresztowania (ENA) nie uwzględniają jednak tego zdarzenia w swojej treści. Czy oznacza to, że Polska nie może ścigać w trybie ENA osób ukrywających się w tych dwóch krajach?

Postanowienia umowy

Umowa z 2006 r. między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią (dalej umowa o przekazywaniu osób), która właśnie weszła w życie, odzwierciedla zasadniczo przepisy decyzji ramowej 2002/584/WSiSW w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi. Podobnie jak w przypadku decyzji ramowej przekazanie powinno opierać się na następujących zasadach:

  • państwo wykonujące musi wykonać europejski nakaz aresztowania bez rozstrzygania istoty oskarżenia,
  • wykonanie europejskiego nakazu aresztowania musi nastąpić według wyraźnie określonych terminów oraz
  • podstawy odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania są ściśle ograniczone.

Umowa a przepisy kodeksu postępowania karnego

W polskim prawie przepisy dotyczące ENA zawarte są w rozdziałach 65a i 65b działu XIII kodeksu postępowania karnego. W żadnym z nich nie wymienia się jednak w konteście ENA Norwegii i Islandii. Mowa jest w nich wyłącznie o państwach członkowskich UE.

Czy oznacza to, że polskie sądy do czasu wprowadzenia zmian w k.p.k. nie będą mogły domagać się od Norwegii i Islandii przekazania osoby ściganej na podstawie ENA, ani uwzględniać podobnych wniosków kierowanych przez sądy islandzkie i norweskie?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w komentarzu bieżącym pt. "Ścigany nie ukryje się przed ENA w Norwegii i Islandii", dostępnym od niedawna w programie LEX Prawo Europejskie.

Jak znaleźć komentarz do umowy w programie LEX Prawo Europejskie?

Oczywiście najprościej jest kliknąć w link - zob. niżej. Nie mniej jednak zachęcamy do odnalezienia komentarza również w nieco inny sposób, a gwarantujemy, że metoda ta przyniesie korzyści w postaci możliwości zaznajomienia się z nowymi ciekawymi dokumentami w programie.

Otóż, aby dotrzeć w programie do poszukiwanego komentarza konieczne jest najpierw przełączenie się z Pulpitu domyślnego na Pulpit europejski. W tym celu należy na Ekranie powitalnym programu w prawej górnej jego części kliknąć na ikonę MÓJ PULPIT i z rozwijanego menu wybrać opcję PULPIT EUROPEJSKI.

Przedmiotowego komentarza należy szukać w panelu zatytułowanym "NAJNOWSZA LEGISLACJA" usytuowanym w górnym rzędzie w środkowej jego części. Panel ten zawiera krótkie komentarze do najnowszych, najbardziej istotnych, zdaniem Redakcji LEX, aktów prawnych UE. Warto śledzić ten swoisty kanał informacji o prawodawstwie UE, gdyż przeglądanie samemu na bieżąco regulacji unijnych jest niewątpliwie w związku z ich ilościami (w samym 2018 roku UE ogłosiła prawie 9 tys. aktów o różnym statusie prawnym) bardzo czasochłonne.

A dla "leniwych" obiecany bezpośredni link do komentarza>.

Czytaj też: TSUE: dwa ważne wyroki dla stosowania ENA w Polsce>>

 

Rafał Bujalski
Product manager LEX Prawo Europejskie

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i korzystaj z pełnych możliwości LEX.

Zaloguj się

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.