Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Whistleblowing w polskim prawie bankowym

24 maja 2019

Pojęcie whistleblowingu nie doczekało się jeszcze powszechnie uznawanej definicji, ale najlepiej opisała je Międzynarodowa Organizacja Pracy:

"Whistleblowing to raportowanie przez obecnych lub byłych pracowników o nielegalnych, niewłaściwych, niebezpiecznych lub nieetycznych praktykach pracodawców".

W Polskim prawie bankowym whistleblowing jest determinowany dyrektywą w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (dyrektywa CRD IV). Ustawodawca miał obowiązek zaimplementować przepisy dyrektywy CRD IV do polskiego prawa, co uczynił w treści art. 9 prawo bankowe.

Największą trudnością tego zagadnienia jest to, że przepisy nie dają gotowego rozwiązania w jaki sposób whistleblowing ma dokładnie funkcjonować. Wskazują wytyczne, które dają bankom duży margines dowolności, jeśli chodzi o jego ukształtowanie.

Jak zatem powinien wyglądać system whistleblowingu, żeby nie tylko był w zgodzie z literą prawa, ale jednocześnie efektywnie spełniał w banku swoją funkcję?

Whistleblowing w polskim prawie bankowym

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w szkoleniu online (dostępne TUTAJ), które w sposób szczegółowy wyjaśnia:

  • na czym polega whistleblowing w banku,
  • jakie obowiązki mają banki na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy Prawo bankowe i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach,
  • na czym polega i jak powinien funkcjonować system anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych przez jego pracowników,
  • kiedy faktycznie dochodzi do zgłoszenia takiego naruszenia i jak należy postępować w przypadku jego otrzymania,
  • kiedy zgłaszającego naruszenie należy objąć ochroną i w jaki sposób powinna ona zostać ukształtowana,
  • jaka jest relacja przepisów dot. tzw. whistleblowingu z przepisami Kodeksu Pracy.

Monika Kozłowska

product manager LEX Banki i Windykacje

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.