Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wirtualne kasy fiskalne od 1 czerwca

17 czerwca 2020

Już obowiązuje rozporządzenie MF w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Jest to aplikacja możliwa do zainstalowania na dowolnym urządzeniu łączącym się z internetem, także na tablecie lub komputerze z drukarką. Wirtualne kasy mogą być stosowane głównie w usługach związanych z transportem, ale też hotelarstwem i gastronomią.

Jakie czynności mogą być ewidencjonowane przy zastosowaniu wirtualnych kas fiskalnych?

Z dodanego z dniem 1.05.2019 r. art. 111b ust. 1 ustawy o VAT wynika, że ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w odniesieniu do niektórych grup podatników lub rodzajów czynności może być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania, czyli tzw. wirtualnych kas rejestrujących.

Czynności te określa rozporządzenie Ministra Finansów z 29.05.2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. poz. 965), które weszło w życie 1.06.2020 r.

Wirtualne kasy rejestrujące mogą być używane przez podatników w odniesieniu do szeregu czynności, w tym m.in.:

  • usług przewozu osób,
  • usług transportu drogowego, lotniczego, wodnego,
  • usług hotelarskich,
  • usług związanych z zakwaterowaniem,
  • usług restauracyjnych.

Z pomocą procedury pt. Czynności podlegające ewidencjonowaniu przy zastosowaniu wirtualnych kas rejestrujących łatwo ustalić, czy dana czynność należy do czynności, które mogą być ewidencjonowane przy zastosowaniu wirtualnych kas rejestrujących.

Przesunięcia terminów posiadania kas fiskalnych on-line

Wraz z możliwością stosowania kas wirtualnych oraz w związku z pandemią COVID-19 resort finansów odroczył termin przejścia na kasy fiskalne, które rejestrują transakcje on-line w czasie rzeczywistym.

W przypadku lokali gastronomicznych oraz hotelarstwa obowiązek instalacji nowych kas został przesunięty z 1.07.2020 r. na 1.01.2021 r.

Z kolei dla salonów fryzjerskich, kosmetycznych czy punktów medycznych obowiązek posiadania kas on-line został przesunięty z 1.01.2021 r. na 1.07.2021 r.

Używanie kas wirtualnych nie jest obowiązkowe; stanowi ono alternatywę dla wskazanych branż korzystających z kas rejestrujących. Każda kasa wirtualna musi przejść proces certyfikacji realizowany przez Główny Urząd Miar.

Nowe przepisy określają też wymagania techniczne dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz sposób ich używania, w tym sposób prowadzenia ewidencji przy ich użyciu, sposób zakończenia ich używania w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas oraz szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu tych kas.


Od 1 czerwca już obowiązują wirtualne kasy fiskalne
Iwona Kaczorowska
redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.