Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wpływ COVID-19 na sytuację jednostki i jej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczęty w 2020 r. - szkolenie online

03 marca 2021

Sprawozdanie finansowe przygotowywane za 2020 r., będzie już kolejnym sporządzanym w trakcie trwającej epidemii koronawirusa. Jednak wpływ COVID-19, zarówno na sytuację jednostek w poprzednim roku, jak i na sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy będzie zdecydowanie większy. Dowiedz się jak prawidłowo przygotować ten dokument w trakcie szkolenia online.

Trwająca pandemia COVID-19 wywiera duży wpływ na różne dziedziny życia społecznego i gospodarczego, w tym na sytuację majątkową, finansową oraz wyniki finansowe jednostek prowadzących księgi rachunkowe.

Sporządzając sprawozdanie finansowe w czasie pandemii kierownik jednostki musi niezmiernie wnikliwie przeanalizować przesłanki kontynuacji działalności oraz dokonać ostrożnej wyceny aktywów i zobowiązań. Pandemia stawia również nowe wyzwania dotyczące prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym jej skutków – zarówno uzyskanych form wsparcia jednostki, jak i poniesionych w związku z COVID-19 dodatkowych kosztów działalności operacyjnej.

Jak zatem przygotować rzetelne sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Na to pytanie odpowiemy w trakcie szkolenia online, które odbędzie się w dniu 15 marca 2021 r. o godz. 13. Podczas szkolenia p. Dorota Mikulska zwróci uwagę na kwestie związane z oceną kontynuacji działalności jednostki. Przedstawi również praktyczne wskazówki, w jaki sposób ująć w księgach rachunkowych i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym różne formy wsparcia uzyskanego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy, a także dodatkowe koszty działalności operacyjnej spowodowane COVID-19.

Program szkolenia:

  1. Założenie kontynuacji działalności w czasie pandemii COVID-19
  2. Prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym wsparcia uzyskanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy
  3. Prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanych COVID-19
  4. Ostrożna wycena aktywów i zobowiązań w czasie pandemii COVID-19
  5. Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie szkolenia

Zapisz się!>>

Szkolenie poprowadzi dr Dorota Mikulska - doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, członek Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Lublinie, wieloletni wykładowca uczelni wyższych, autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, twórca autorskich programów szkoleniowych, ekspert czołowych wydawnictw prawnych. Prowadzi własną kancelarię audytorską.

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Magdalena Stankiewicz

redaktor naczelna działu finanse i kadry

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.