Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak wyliczyć wartość przedmiotu sporu na gruncie kredytu frankowego?

09 października 2020

Jak wyliczyć wysokość roszczeń dochodzonych na gruncie kredytów frankowych? Jak policzyć wartość przedmiotu sporu przy żądaniu odfrankowania? Czy samemu wyliczać w.p.s. czy zlecać analitykowi finansowemu? Jak ustalić w.p.s. przy braku nadwyżki we wpłatach? Pytań dotyczących kredytów frankowych jest coraz więcej.

Kredyty denominowane i indeksowane pojawiły się w Polsce po roku 2002 i stopniowo zdobyły dominującą pozycję na rynku kredytów hipotecznych w roku 2008. Obecnie liczba składanych pozwów przeciwko bankom rośnie. W praktyce zagadnienie wywołuje jednak liczne wątpliwości.

Jak policzyć w.p.s. przy żądaniu odfrankowania?

Dr Jacek Czabański w publikacji w LEX - Wartość przedmiotu sporu przy roszczeniach wynikających z kredytów frankowych zauważa, że przypadku roszczenia o ustalenie bezskuteczności klauzul indeksacyjnych oraz roszczenia o zapłatę powstałej nadpłaty, należy wskazać w.p.s. dla roszczenia o ustalenie (dwunastokrotność różnicy między rzeczywistą ratą kredytu, a ratą należną po wyeliminowaniu mechanizmu indeksacji) oraz dla roszczenia o zapłatę nadpłaty (ustalonej jako różnica między sumą spłaconych rat kredytu a sumą rat należnych po wyeliminowaniu mechanizmu indeksacji). Następnie należy wskazać łączny w.p.s. dla roszczenia o ustalenie oraz o zapłatę.

Czy samemu wyliczać w.p.s. czy zlecać analitykowi finansowemu?

We wskazanym powyżej komentarzu praktycznym, Autor dodaje, że gdy ustali się wysokość roszczeń o zapłatę, samo wskazanie wartości przedmiotu sporu nie jest rzeczą skomplikowaną, a więc można zrobić to we własnym zakresie. Trudniejsze jest wyliczenie kwoty nadpłaty przy stwierdzeniu bezskuteczności mechanizmu indeksacji, gdyż wymaga to znajomości matematyki finansowej, i w tym celu można posiłkować się pomocą specjalisty ds. matematyki finansowej.

Jak ustalić wartość przedmiotu sporu aby ograniczyć koszty postępowania?

Ograniczenie w.p.s. jest możliwe przy ograniczeniu roszczenia o zapłatę do niższej kwoty. Należy jednak pamiętać, że takie działanie ogranicza również korzyści klienta w postaci m.in. zasądzonych odsetek od roszczenia, jak również zwiększa ryzyko przedawnienia. Ponadto przy roszczeniu o ustalenie istnieje ryzyko ustalenia w.p.s. na wysokość kwoty z umowy przy sprawdzeniu wartości przedmiotu sporu przez sąd - zauważa mec. Czabański. Zgodnie bowiem z treścią art. 25 kpc sąd może sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu dochodzenie. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie nastąpić może jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Jeżeli sąd w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sporu uzna się za niewłaściwy, przekaże sprawę sądowi właściwemu; jeżeli jest kilka sądów właściwych - przekaże temu z nich, który wskaże powód.

Zachęcam do obejrzenia nagrania ze szkolenia - Dochodzenie roszczeń na gruncie kredytów frankowych w praktyce, podczas którego omówione zostały kluczowe zagadnienia w procesie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie praktyczne i aktualnie kształtujące się orzecznictwo, co do sposobu formułowania roszczeń.

Jak wyliczyć wartość przedmiotu sporu na gruncie kredytu frankowego?
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.