Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Pakiet dla studenta w związku z koronawirusem

23 marca 2020

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju zapowiedział wsparcie finansowe dla studentów szkół wyższych tzw. pakiet dla studenta. Wstępnie uregulowano także kwestie płatności za zakwaterowanie w domu studenta oraz legitymacji studenckich.

Założenia ,,pakietu dla studenta”

 1. Jednorazowa zapomoga z funduszu stypendialnego oferowana:
  • studentom lub członkom ich rodzin, którzy w wyniku pandemii utracili źródło dochodu,
  • doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.
 2. Ciągłość w comiesięcznym przyznawaniu dotacji dla uczelni z budżetu państwa oraz elastyczność w przyznawaniu środków na 2020 r. w przypadku dużego zapotrzebowania ze strony studentów i doktorantów.
 3. Zwolnienie z opłat za zakwaterowanie w domach studenta w razie niekorzystania z nich.
 4. W indywidualnych przypadkach możliwość ubiegania się o czasowe zawieszenie opłat za studia, zwłaszcza gdy zajęcia nie odbywają się zdalnie.

Założenia "pakietu dla studenta" ministra Gowina mają na celu pomoc studentom, którzy z dnia na dzień zostali bez środków do życia w związku z zamknięciem m.in. lokali gastronomicznych, kin itp.
O pomoc dla studentów zatrudnionych na tzw. "śmieciówkach" w wysokości ok. 2 tys. zł brutto może też ubiegać się pracodawca. Jest to część projektu tzw. "tarczy antykryzysowej" przedstawionej przez premiera Morawieckiego.

Terminowe wypłaty zapomóg i stypendiów

MNiSW zaapelowało też do władz szkół wyższych o terminowe i bezproblemowe wypłaty zapomóg i stypendiów. W szczególności dotyczy to sytuacji przyznania stypendiów na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 w uczelniach, które przyznają stypendia w systemie semestralnym (na 5 miesięcy).

Ministerstwo zaleciło również przyznawanie stypendiów mając na uwadze wytyczne związane z wciąż zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce np.

 • stosowanie pracy zdalnej przez członków komisji stypendialnych,
 • na podstawie przepisów k.p.a. doręczenie wniosków o przyznanie stypendiów drogą elektroniczną,
 • wydłużanie studentom zgłaszającym taką potrzebę terminów na uzupełnienie postępowania dowodowego, tj. uznanie dokumentów z zeszłego semestru, jeśli sytuacja materialna studenta nie uległa zmianie.
 • umieszczenie wszystkich niezbędnych wniosków i dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych uczelni tak, aby postępowanie elektroniczne przebiegało sprawnie.

Zobacz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z  11 marca 2020 r. Dostęp po zalogowaniu  oraz z  16 marca 2020 r. Dostęp po zalogowaniu w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przedłużenie ważności legitymacji studenckich

Uczelnie wyższe, aby zapobiec zgromadzeniom studentów, które mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania wirusa podjęły działania mające na celu przedłużenie ważności legitymacji studenckich oraz doktoranckich do 31 maja 2020 r. Resort szkolnictwa wyższego zapewnia, że nie wpłynie to negatywnie na kwestię kredytów studenckich. Minister podkreślił, że prowadzone są obecnie działania legislacyjne mające na celu zminimalizowanie wszelkich formalności z tym związanych, np. konieczność zmiany obecnej legitymacji.
Rozporządzenia zakładają, że legitymacje, których ważność wygasa z końcem marca b.r. mają zostać automatycznie przedłużone do 31 maja 2020 r. Ponadto, pomimo zawieszenia zajęć stacjonarnych, rektorzy zostali zobowiązani do zapewnienia zajęć on-line w jak najbardziej korzystnej dla wykładowcy i studenta formie. Również działalność naukowa doktorantów powinna być prowadzona bez większych zmian.

 

Wydłużona legitymacja ważna w banku

Zgodnie z rozporządzeniami MNiSW z 12 marca 2020 r. legitymacja, której ważność została przedłużona do 31 maja 2020 r., stanowi dla banków kredytujących podstawę do weryfikacji statusu studenta i dalszych wypłat kredytu studenckiego.
Jednocześnie MNiSW przypomina, że kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić bank w sytuacjach:

 • skreślenia z listy studentów lub doktorantów
 • urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów
 • zawieszenia w prawach studenta lub doktoranta
 • ukończenia studiów

W programie LEXOTEKA znajdziesz również rozporządzenia dotyczące legitymacji:

 

Pakiet dla studenta w związku z koronawirusem
Hanna Kolenkiewicz

Product Manager LEX Akademia