Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowy współczynnik EP, czyli standardy energetyczne budynku od stycznia 2021

17 lutego 2021

Domy zużywające minimalną ilość energii już nie są jedynie marzeniem architektów i inżynierów budownictwa, a stały się naszą codziennością. 31 grudnia 2020 r. weszły w życie nowe, wyższe, standardy w zakresie oszczędnego zużycia energii przez budynki. Na zmiany w kierunku energooszczędności w budownictwie wpływają niewątpliwie względy ekonomiczne, ale także ekologiczne. 

Jakie mają być budynki spełniające nowe wymagania?

Sama idea nie jest nowa, gdyż już od 2012 r. Dyrektywa EPBD (dotycząca efektywności energetycznej budynków) narzuciła nowe wymogi dla nowo powstających i modernizowanych budynków. Polska wprowadzała zmiany w trzech etapach – 2014, 2017 i od 2021 r. Od 2021 zaostrzone zostaną m.in. współczynnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) i współczynnik przenikania ciepła w budynkach (U). Wzrastają przez to choćby wymagania co do izolacyjności cieplnej materiałów budowlanych, parametrów zastosowanych okien i drzwi, co podniesie koszty ich realizacji. Remontowane i nowo budowane domy będą musiały charakteryzować się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię, co ma pozytywnie wpłynąć na redukcję zużycia energii i emisji CO2. Jakie to będą wymogi? O tym w naszym najnowszych materiałach:

Standardy energooszczędności w budownictwie od 2021 r. - szanse i kontrowersje

Nowe normy energooszczędności a wszczęte postępowania administracyjno-budowlane

LEX NEWS Wartości wskaźnika EP od 31 grudnia 2020

LEX NEWS Postępowania przed nadzorem budowlanym a wartość wskaźnika EP od 31 grudnia 2020 r.

Od kiedy należy stosować nową wartość wskaźnika EP?

Powyższa zmiana wzbudziła wiele kontrowersji w środowisku budowlanym, gdyż groziła koniecznością zmiany projektu budowlanego w przypadku, gdyby do końca roku 2020 nie zostało wydane ostateczne pozwolenie na budowę dla planowanej inwestycji. Zmuszałoby to inwestorów do poniesienia dodatkowych kosztów związanych nie tylko ze zmianą projektu, ale także przedłużeniem samej procedury administracyjno-budowlanej. Wystosowane do resortu apele środowisk budowlanych przyniosły efekt w postaci rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2351) wprowadzającym przepisy przejściowe (par. 329a). Zgodnie z tym przepisem stosuje się wskaźnik EP w wysokości obowiązującej od 1 stycznia 2017 roku do 30 grudnia 2020 roku dla tych projektów budowlanych, które wraz z wnioskami o pozwolenie na budowę zostały złożone przed końcem 2020.

Dla inwestorów, którzy są w toku postępowania o pozwolenie na budowę, jest to pozytywne rozwiązanie, gdyż przepisy przejściowe obligują organy wydające pozwolenia na budowę uwzględnienie dotychczasowego, niższego, wskaźnika EP. Co więcej dotychczasowy współczynnik EP odnosi się także do tych inwestorów, którzy mają już pozwolenie na budowę, ale budowę rozpoczną dopiero w 2021, kiedy już będzie obowiązywał nowy wskaźnik EP.

Nowy współczynnik EP, czyli standardy energetyczne budynku od stycznia 2021
Kamila Kokoszewska

product manager Budownictwo

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.