Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wsteczne rozliczanie straty podatkowej wywołanej przez koronawirusa

30 kwietnia 2020

Nowelizacja określana jako Tarcza antykryzysowa wprowadziła możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej w związku z obowiązującym stanem epidemii. Jest to jedna z preferencji mających umożliwić przedsiębiorcom szybsze rozliczenie strat wywołanych przez COVID-19.

Szalejąca epidemia koronawirusa nie tylko zagraża życiu i zdrowiu ludzi, ale również istotnie destabilizuje gospodarkę. W niektórych branżach następuje całkowita zapaść, w innych oczekiwany jest spadek zamówień i długotrwała stagnacja. Takie okoliczności sprawiają, że przedsiębiorcy muszą poradzić sobie ze spadkiem przychodów, rosnącymi kosztami, a w konsekwencji stratami. Przyjęte przez Sejm przepisy, wchodzące w skład tzw. Tarczy antykryzysowej, wprowadzają możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej w PIT i CIT w związku z obowiązującym stanem epidemii.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej skierowano do podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej i podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

  • według skali podatkowej,
  • podatkiem liniowym.

Podatnicy ci mają możliwość jednorazowo obniżyć o wysokość straty poniesionej w 2020 r., nie więcej jednak niż o kwotę 5.000.000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dotyczy to podatników, którzy z powodu epidemii koronawirusa:

  1. ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
  2. uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jeżeli chodzi o podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ci z nich, którzy z powodu epidemii koronawirusa:

  1. ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 01.01.2020 r. a zakończy się po 31.12.2019 r., lub rozpoczął się po 31.12.2019 r. a przed 01.01.2021 r. oraz
  2. uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5.000.000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1.

W przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym dokonywane jest obniżenie na powyższych zasadach, podatnik składa korektę zeznania.

Wsteczne rozliczanie straty podatkowej wywołanej przez koronawirusa
Tomasz Kręski
product manager Księgowość i Podatki
  

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.