Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wsteczne rozliczenie straty wywołanej pandemią COVID-19

03 czerwca 2020

Wielu przedsiębiorców, którzy stracili źródła przychodu na skutek pandemii, wykaże w 2020 r. stratę. Istniejąca możliwość rozliczenia straty za 2020 r. z dochodem za rok 2019 może być ratunkiem dla firm. Wystarczy złożyć korektę już złożonego zeznania podatkowego za 2019 r.

Poniesienie straty podatkowej w 2020 r.

Rozwiązanie dotyczące sposobu i trybu rozliczenia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, które przyjęto w przepisach tarczy antykryzysowej, nieco łagodzi utratę dochodów – a co najważniejsze jest gwarantowane ustawowo, nie zależy od uznania administracji.
Czy firma poniosła stratę w roku występowania pandemii COVID-19 w Polsce będzie ona w stanie określić dopiero po 1.01.2021 r.
Realny efekt pomocy wystąpi więc dopiero w połowie 2021 r. – dopiero bowiem po zakończeniu 2020 r. przedsiębiorcy będą mogli złożyć korektę zeznania za 2019 r. i ewentualnie odzyskać nadpłatę w podatku za 2019 r.

Kto może wstecznie rozliczyć stratę

Poniesioną w roku podatkowym 2020 stratę związaną ze spowolnieniem gospodarczym w 2020 r. mogą rozliczyć podatnicy podatku dochodowego – zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych (prowadzący działalność gospodarczą).
Stratę powstałą w związku z pandemią można odliczyć wstecznie, nie od dochodu w którym z następujących pięciu lat, ale od dochodu osiągniętego w roku poprzednim. Obniżenie będzie dokonane poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 r. Zatem rok 2020 musi zakończyć się stratą.
Ta szczególna możliwość dotyczy strat o wartości nieprzekraczającej 5 mln zł. Jeśli strata byłaby większa, to wówczas wstecznie można rozliczyć jedynie kwotę 5 mln zł, zaś reszta straty byłaby rozliczana na zasadach ogólnych.

Jakie są warunki wstecznego rozliczenia straty

Aby skorzystać z omawianej możliwości, podatnik musi spełnić łącznie dwa warunki:

  1. ponieść w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej i
  2. uzyskać w 2020 r. łącznie przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od tych uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.

Po dokonaniu wyboru wstecznego rozliczenia straty podatnik musi złożyć korektę zeznania rocznego za 2019 r. i wykazać w korekcie kwotę straty. Korekta zeznania będzie połączona z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku.

Uprawnienia do wstecznego rozliczenia straty podatkowej za 2020 r. z dochodem, jaki wystąpił u podatnika w 2019 r., w związku z przepisami wprowadzanymi w ramach tarczy antykryzysowej, omawia procedura pt. Możliwość rozliczenia straty za 2020 r. z dochodem za rok 2019 .

Podział majątku wspólnego małżonków

Iwona Kaczorowska
Redaktor Naczelna "Przeglądu Podatkowego"
Product Manager Procedury BiznesNie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.