Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wcześniejsza wymiana kas online, to wcześniejsza ulga

10 października 2019

Podatnik już teraz skorzysta z ulgi na zakup kasy online, mimo, że wymiany dokonał 1,5 roku przed obowiązkowym terminem - wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji indywidualnej.

Wcześniejsza wymiana kas online, to wcześniejsza ulga

Przepisy dotyczące kas online obowiązują już od ponad 5 miesięcy. Jednak pierwsze z nich obowiązkowo – u niektórych podatników – będą musiały pojawić się dopiero w ściśle określonych terminach. I tak np. podatnicy świadczący usługi w zakresie opieki medycznej będą musieli ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej on-line od 1 stycznia 2021 r. Rozciągnięcie w czasie tego obowiązku powoduje między innymi pytania o możliwość wcześniejszego skorzystania z ulgi na zakup nowej kasy.

Jest wcześniejsza wymiana. A co z ulgą na kasy?

Z takim pytaniem do fiskusa wystąpił przedsiębiorca, który od 8 lat prowadzi sprzedaż usług medycznych. Przy ich świadczeniu korzystał z trzech kas fiskalnych. Mimo, że ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu starych kas może prowadzić aż do 31 grudnia 2020 r., to jednak postanowił kupić kasy online i zacząć prowadzić na nich sprzedaż 1,5 roku wcześniej przed ostatecznym terminem.

Wątpliwości przedsiębiorcy dotyczyły wpływu znacznie wcześniejszej wymiany kasy na prawo do ulgi. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 października 2019 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.461.2019.2.MD potwierdził, że podatnik zobligowany do wymiany kas, który rozpocznie prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas online przed terminem ustawowym, ma prawo do ulgi na zakup każdej z kas w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Termin wcześniejszej wymiany nie wyklucza prawa do wcześniejszej ulgi. Kasy rejestrujące zostały bowiem wymienione, sprzedaż jest ewidencjonowana, a dane przekazywane przez kasy online do Krajowej Administracji Skarbowej.

Data rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas online nie jest sztywna

Scenariusz, w którym podatnik zobowiązany do wymiany kasy wcześniej zakupił kasę online omówił także Piotr Kłos, pracownik organów skarbowych, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług. Autor w odpowiedzi na pytanie pt.: Czy można skorzystać z ulgi wymieniając kasę fiskalną zwykłą na online wcześniej niż jest się zobowiązanym? wytłumaczył, że w przypadku branż objętych obligatoryjną wymianą kas wskazano graniczną datę, od której uznawane będzie rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas online w obowiązującym terminie, aby "ulgę" na te kasy można było wykorzystać zgodnie z ogólnymi zasadami. W przypadku podatnika świadczącego usługi medyczne ta graniczna data to 1 stycznia 2021 r. (zob. art. 145b ust. 1 ustawy o VAT). Skoro więc ewidencja ma być rozpoczęta "najpóźniej" od 1 stycznia 2021 r. to oznacza, że może być rozpoczęta także wcześniej. Tym samym także ulga na zakup kasy online będzie przysługiwała wcześniej.

Istotne jest rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży

W podobnym tonie wypowiedziało się Ministerstwo finansów. W objaśnieniach z 11.07.2019 r. dotyczących ulgi na zakup kas rejestrujących on-line resort podkreślił, że podatnik zobligowany do wymiany kas, który rozpocznie instalowanie kas online przed terminem wskazanym w ustawie i rozpocznie na nich prowadzenie ewidencji sprzedaży ma prawo do zwrotu „ulgi” na zakup kas rejestrujących online przed datą graniczną.

Tym samym, skoro przedsiębiorca, który w niniejszej sprawie wystąpił z wnioskiem o interpretację:

  • jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy użyciu kas online od 1 stycznia 2021 r.
  • dokonał zakupu kas w czerwcu 2019 r.
  • rozpoczął prowadzenie ewidencji za pomocą tych kas w lipcu 2019 r.

to będzie mógł wykazać ,,ulgę” na kasę online w deklaracji składanej za okres, w którym faktycznie rozpoczął prowadzenie ewidencji sprzedaży na danej kasie (zob. § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820)). Oznacza to, że przedsiębiorca będzie mógł wykazać ulgę w deklaracji za miesiąc lipiec 2019 r.

Wszelkie pozostałe zagadnienia dotyczące ulgi na zakup kas online szczegółowo opisali Tomasz Krywan oraz Małgorzata Niedźwiedzka w komentarzu praktycznym pt.: Ulga przy zakupie kas fiskalnych oraz Adam Bartosiewicz w komentarzu praktycznym pt.: Kasy fiskalne on-line. Z kolei liczne odpowiedzi na pytania dotyczące ulgi na zakup kas znajdują się w analizie pt.: Ulga z tytułu nabycia kasy rejestrującej.

Michał Malinowski
product manager Księgowość i Podatki

Czytaj także:

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.