Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Od 1 stycznia 2020 r. można tworzyć wydziały egzekucyjne

09 stycznia 2020

Ustawodawca uznał, że konieczne jest stworzenie sieci profesjonalnych, wyspecjalizowanych w problematyce egzekucyjnej wydziałów. Wzorem dla nich miały być istniejące sądy gospodarcze. Początkowo przepisy te miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., jednakże termin ten został przesunięty o rok.

Przyjęte rozwiązania jak pisze sędzia Artur Grajewski w dostępnym w LEX komentarzu praktycznym - Wydziały egzekucyjne uwzględniają przede wszystkim złożoność materii objętej przepisami regulującymi postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, ich specyfikę, jak też konieczność umożliwienia sądom sprawowania realnego nadzoru judykacyjnego nad działalnością komorników sądowych. W zamyśle projektodawców w ten sposób miało powstać kilkadziesiąt (co najmniej jeden w każdym z 46 okręgów sądu okręgowego) silnych kadrowo wydziałów, mogących sprawnie, również pod względem organizacyjnym, rozpoznawać sprawy związane z postępowaniem egzekucyjnym, odciążając w ten sposób wydziały cywilne i inne sądy.

Cel wydziałów egzekucyjnych 

Zgodnie z treścią art. 19 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości tworzy i znosi wydziały oraz wydziały i ośrodki zamiejscowe sądów w drodze zarządzenia, mając na względzie potrzebę zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa, w szczególności przez dostosowanie liczby, rodzaju i wielkości wydziałów do obciążenia wpływem spraw, właściwą skalę etatyzacji, ekonomię postępowania sądowego oraz konieczność prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych, w celu zagwarantowania realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie; w zarządzeniu o utworzeniu wydziału oraz wydziału lub ośrodka zamiejscowego należy określić jego siedzibę, obszar właściwości oraz zakres spraw przekazanych do rozpoznawania.

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Kryteria tworzenia wydziałów egzekucyjnych?

Przy tworzeniu wydziałów egzekucyjnych uwzględnia się ponadto konieczność prawidłowego i sprawnego wykonywania nadzoru judykacyjnego nad komornikami sądowymi, mając na względzie w szczególności:

  1. wpływ spraw przekazanych do właściwości wydziałów egzekucyjnych;
  2. liczbę komorników sądowych, którzy podlegaliby nadzorowi judykacyjnemu utworzonego wydziału;
  3. liczbę spraw prowadzonych przez komorników sądowych, którzy podlegaliby nadzorowi judykacyjnemu utworzonego wydziału. W przypadku zniesienia wydziału lub ośrodka zamiejscowego sądu, pracownicy zatrudnieni w zniesionej jednostce przechodzą do odpowiedniego sądu.

Szczegółowe informacje na temat tej nowej instytucji znajdują się we wspomnianym komentarzu praktycznym w LEX, zapraszam do lektury.

 

Katarzyna Irytowska
product manager LEX Kancelaria Prawna

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.