Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wykorzystanie dowodów uzyskanych z czynności operacyjno-rozpoznawczych

21 lutego 2020

W orzecznictwie istnieje wiele poglądów dotyczących wykorzystania dowodów z wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych w postępowaniu karnym. Problemem może być ich legalność czyli czy nie zostały pozyskane w sposób sprzeczny z ustawą. Mowa o wykorzystaniu tzw. "owoców zatrutego drzewa". 

Kontrowersja wokół "owoców zatrutego drzewa"

Jednym z poglądów jest stanowisko przyjmujące, że normy prawne  art. 168a k.p.k. nie dotyczą dowodów zebranych w sposób sprzeczny z ustawą oraz nie wprowadzają one nieznanego polskiej procedurze karnej zakazu wykorzystania tzw. „owoców z zatrutego drzewa”. Dlatego też przyjmuje się, że można dopuścić do postępowania karnego wszystkie dowody, również te uzyskane w sposób nielegalny. Pogląd odmienny natomiast uznaje takie dowody za niedopuszczalne.

Legalność dowodów w postępowaniu karnospadkowym i podatkowym

Problematyka dopuszczalności dowodów uzyskanych w sposób nielegalny np. z podsłuchu nie kończy się na postępowaniu karnym. Pojawiają się wątpliwości czy organy podatkowe mogą wykorzystywać jako dowód w postępowaniu podatkowym przekazane przez prokuraturę protokoły z podsłuchów rozmów, przeprowadzonych przez uprawnione do tego organy, bez stosownego potwierdzenia, że zostały uzyskane zgodnie z prawem i bez dołączonych do nich nagrań. 

Czy jest pogląd dominujący?

Z uwagi na mnogość orzecznictwa Jacek Kudła przeprowadził dogłębną analizę tematyki wykorzystania dowodów będących wynikiem czynności operacyjno-rozpoznawczych w linii orzeczniczej pt. Legalność oraz wadliwość dowodów uzyskanych z wyników czynności operacyjno–rozpoznawczych. Autor w swojej publikacji powołał się na liczne orzecznictwo. Wskazał również pogląd, który jest w ocenie sądów właściwą linią orzekania w zakresie dopuszczalności dowodów nielegalnych i wadliwych. 

 

LEX Linie Orzecznicze

Poświęcasz dużo czasu na ustalenie, który pogląd w orzecznictwie jest dominujący? Idealną ofertą dla Ciebie jest LEX Linie Orzecznicze 

 
Wykorzystanie dowodów uzyskanych z czynności operacyjno-rozpoznawczych
Katarzyna Baczyńska

product manager Działu Legal