Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Praca wymiaru sprawiedliwości w czasie epidemii koronawirusa

09 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa wprowadziła nowe rozwiązania dla wymiaru sprawiedliwości, takie jak: określenie pojęcia spraw pilnych oraz delegowanie sędziów do pracy w innym sądzie. W zakładach karnych powstała nowa instytucja przerwa w karze. Co więcej w związku z podejrzeniem koronawirusa więźnia można przenieść do zakładu leczniczego.

 

Dlaczego wyznaczono katalog spraw pilnych?

W sytuacji, gdy sądy przestaną działać, bo sędzia albo pracownicy sądowi zachorują na koronawirusa albo zostaną poddani kwarantannie należało zapewnić możliwość rozpoznania określonych spraw w trybie ciągłym. Stworzono katalog spraw pilnych wymagających bezwzględnego rozpoznania, szerzej opisany w artykule "W obliczu koronawirusa sądy rozpoznają sprawy pilne, czyli jakie?"
Jednym ze sposobów ciągłości postępowania jest powierzenie wykonywania niecierpiących zwłok zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości innemu sądowi. Następuje to w drodze decyzji.

Delegowanie sędziego do innego sądu

No dobrze a co w przypadku, gdy sąd ma niedostateczną obsadę? Brakuje w sądzie sędziów, bo opiekują się dziećmi, są chorzy na COVID-19 albo przechodzą kwarantannę? Tarcza antykryzysowa wprowadziła uproszczony tryb delegowania sędziów do innego sądu, w celu umożliwienia wsparcia sądu, który rozpoznaje sprawy pilne, zarówno własne, jak i powierzone w trybie odrębnym, ale w niedostatecznej obsadzie. Oddelegowanie następuje w postaci pisma Prezesa Sądu.

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności

Tarcza antykryzysowa wprowadziła również instytucję przerwy w karze. Orzeka o niej sąd penitencjarny właściwy dla miejsca odbywania kary wobec więźniów odbywających karę pozbawienia wolności za tzw. drobne czyny przestępne, orzeczoną w wymiarze nie przekraczającym 3 lat. Wraz z ustaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przerwa ustaje z mocy prawa i skazany będzie, co do zasady, zobowiązany do powrotu do zakładu karnego w terminie 3 dni.

Odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie leczniczym

I na koniec - stworzono również podstawę do zarządzenia wykonywania kary w postaci umieszczenia skazanego w odpowiednim zakładzie leczniczym, jeżeli zapewnienie ograniczenia albo wyeliminowania ryzyka zakażenia dla skazanego lub ze strony skazanego nie jest możliwe w ramach działań podejmowanych w zakładzie karnym.
Posiedzenia sądu penitencjarnego może się na odległość poprzez użycie urządzeń technicznych.


Praca wymiaru sprawiedliwości w czasie epidemii koronawirusa
Katarzyna Baczyńska
product manager Działu Legal
 
Dostęp do sprawdzonych informacji jest obecnie niezwykle ważny. W programie LEX znajdziesz również:
Komentarze, wzory dokumentów i procedury, ważne komunikaty, m.in.:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy