Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy wynagrodzenie pełnomocnika może być obniżone?

17 maja 2022

W orzecznictwie sądów administracyjnych okazało się sporne, czy organ podatkowy, uwzględniając niski nakład pracy pełnomocnika, może ustalić wynagrodzenie niższe niż określone w przepisach. Czy praktyka jest korzystna czy niekorzystna dla pełnomocników?

Do wynagrodzenia tymczasowego pełnomocnika szczególnego ustanawianego w postępowaniu podatkowym stosuje się odpowiednio rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Rozbieżności w orzecznictwie raczej na niekorzyść pełnomocników

W orzecznictwie sądów administracyjnych okazało się sporne, czy organ podatkowy, uwzględniając niski nakład pracy pełnomocnika, może ustalić wynagrodzenie niższe niż określone w przepisach tego rozporządzenia. W czasie obowiązywania rozporządzenia z 2011 r. zdecydowanie dominowała odpowiedź twierdząca. Obecnie, gdy obowiązuje rozporządzenia z 2018 r., rozbieżność występuje nadal.

W nowej linii orzeczniczej dostępnej w LEX Kompas Orzeczniczy zaprezentowane zostały dwa przeciwstawne poglądy dotyczące tego czy organ podatkowy, uwzględniając niski nakład pracy pełnomocnika, może ustalić wynagrodzenie niższe niż określone w przepisach wskazanego rozporządzenia. Według poglądu pierwszego i powołanych na jego poparcie orzeczeń:

  1. organ podatkowy, uwzględniając niski nakład pracy tymczasowego pełnomocnika szczególnego, może ustalić jego wynagrodzenie poniżej stawek określonych w rozporządzeniu zaś według poglądu drugiego:
  1. organ podatkowy nie może ustalić wynagrodzenia tymczasowego pełnomocnika szczególnego poniżej stawek określonych w rozporządzeniu.

Jak jednak w podsumowaniu linii orzeczniczej, zauważa Autor - "także przy stosowaniu rozporządzenia z 2018 r. przeważa (tak jak przy stosowaniu rozporządzenia z 2011 r.) niekorzystny dla tymczasowych pełnomocników szczególnych pogląd nr 1. Jednak nie można uznać, że jest to dominacja przypieczętowana, chociażby dlatego, że pogląd nr 1 nie jest, w przeciwieństwie do poglądu nr 2, wsparty żadnym orzeczeniem NSA".

Powiązanie pomiędzy linią orzeczniczą a orzeczeniami, jest wyraźnie zaznaczone w LEX Kompas Orzeczniczy:

LEX Kompas Orzeczniczy.png

LEX Kompas Orzeczniczy jako usprawnienie w korzystaniu z orzecznictwa

Istotną rolę w rozpatrywanej kwestii ma nie tylko brzmienie samych ww. rozporządzeń, ale także dodanie w 2015 r. § 2 w art. 250 p.p.s.a. Zgodnie z jego treścią: "wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. W uzasadnionych przypadkach, sąd może obniżyć wynagrodzenie, o którym mowa w § 1.

Dzięki funkcjonalnościom, jakie daje LEX Kompas Orzeczniczy, lista orzeczeń do zweryfikowania, powiązanych z paragrafem 2 jest krótsza o 37%:

LEX Kompas Orzeczniczy jako usprawnienie w korzystaniu z orzecznictwa.png

Zamów bezpłatny, 14-dniowy dostęp do programu LEX Kompas Orzeczniczy i sam przetestuj nowe funkcjonalności programu.

Czy wynagrodzenie pełnomocnika może być obniżone? – fot. 2
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kompas Orzeczniczy

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.