Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego 2021/22 dla szkół i przedszkoli

21 czerwca 2022

Jednym z ważnych zadań dyrektorów szkół i placówek związanych z zakończeniem roku szkolnego jest przygotowanie wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za bieżący rok szkolny. Co powinna zawierać informacja dotycząca podsumowania nadzoru i w jakim terminie należy ją przygotować?

 Komu i w jakim terminie dyrektor przedstawia sprawozdanie z nadzoru?

Przepis art. 69 ust. 7 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe zobowiązuje dyrektora do przedstawienia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków, które wynikają ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły. Dyrektor musi zatem przedstawić:

  • po półroczu - ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
  • na koniec roku szkolnego - kompletne wyniki oraz wnioski ze sprawowanego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, w tym prowadzonej kontroli i wspomagania.

Szczególne regulacje w tym zakresie zawiera również przepis § 24 rozporządzenia MEN z 25.08.2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, zobowiązujący dyrektora, do przedstawienia wyników i wniosków z nadzoru na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki - w terminie do 31.08.

Jak przygotować sprawozdanie z nadzoru?

Dokument podsumowujący nadzór pedagogiczny prowadzony w danym roku szkolnym, powinien odnosić się do planu nadzoru, jego oceny realizacji, stanowić podsumowanie wybranych dziedzin pracy szkoły oraz zawierać wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Przepisy prawa oświatowego nie określają wzoru takiego dokumentu, co oznacza, iż może on mieć dowolną formę, o której decyduje dyrektor.

Aby ułatwić wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli przygotowanie sprawozdań z nadzoru, w LEX Prawo Oświatowe polecam przykładowe wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2021/22 autorstwa Pani Bożeny Barszczewskiej:

Materiał został przygotowany odrębnie: dla szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i dla przedszkola - ze szczególnym uwzględnieniem zadań dyrektora związanych z kształceniem uczniów przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 r.

Polecam!

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego 2021/22 dla szkół i przedszkoli
Lidia Marciniak

product manager Oświata

 

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.