Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Praca zdalna w trakcie epidemii COVID-19 - czy to początek pracy poza siedzibą firmy?

30 lipca 2020

Epidemia COVID-19 przyczyniła się do wprowadzenia nowego rozwiązania w zakresie elastycznych form pracy poza siedzibą firmy. Pojęcie pracy zdalnej wprowadzono w specustawie, dotyczącej zwalczania koronawirusa. Jest to nowy sposób pracy i jego wdrożenie wywołuje ciągle wiele pytań i wątpliwości. Obecnie Kodeks pracy przewiduje tylko jedną formę wykonywania obowiązków służbowych "na odległość", czyli telepracę.

O czym należy pamiętać podczas organizowaniu home office?

Od kilku miesięcy pracodawcy oferują pracę zdalną w miarę możliwości - w całości lub częściowo, zlecając home office tym pracownikom biurowym, którzy mogą sobie na to pozwolić. Podejmując decyzję o poleceniu pracy zdalnej należy pamiętać, iż obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie tak pracy, aby odbywała się ona z zachowaniem właściwych warunków bezpieczeństwa pracownika, a w przypadku gdy wykonywana ma być w miejscu zamieszkania pracownika - również bezpieczeństwa domowników. Oprócz rozwiązań technicznych - czyli dostarczenia niezbędnego sprzętu pracownikowi - należy pamiętać o kwestiach formalno-prawnych, które powinny wiązać się, m.in. z aktualizacją oceny ryzyka zawodowego.

 Co robić w przypadku wypadku pracownika podczas pracy zdalnej?

 W związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych, niezależnie od miejsca realizacji poleceń służbowych, może towarzyszyć wypadek. "Aby dane zdarzenie mogło być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, musi łącznie spełniać 4 przesłanki. Powinno to być zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące określoną szkodę na osobie – uraz albo śmierć – i pozostające w związku z pracą – czasowym, miejscowym oraz funkcjonalnym." - tak brzmi definicja wypadku przy pracy. Warto zauważyć, że przytoczona definicja nie wskazuje wprost miejsca wykonywania pracy, aby zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Dlatego w takiej sytuacji obowiązkiem poszkodowanego pracownika jest niezwłoczenie zgłoszenie zdarzenia pracodawcy (najskuteczniej drogą elektroniczną), a pracodawca musi powołać zespół powypadkowy. Duże wątpliwości budzi sposób przeprowadzenia postępowania powypadkowego podczas pracy zdalnej, bowiem przepisy nie przewidują jak powinno się je przeprowadzić.

Szukasz szczegółowych informacji o tym jak zorganizować pracę zdalną oraz przeprowadzić postępowanie powypadkowe w czasie COVID-19?

Odpowiedzi znajdziesz w poradnikach opublikowanych w LEX BHP:

Poradniki zostały przygotowane przez Sebastiana Kryczkę - prawnika, eksperta prawa pracy, problematyki bhp oraz zagadnień kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Był on pracownikiem merytorycznym Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownikiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy, jak również kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.

 

 

Praca zdalna w trakcie epidemii COVID-19 - czy to początek pracy poza siedzibą firmy?
Maria Kubacka

product manager BHP