Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co z pieniędzmi po śmierci posiadacza rachunku bankowego?

17 lipca 2019

Bank powinien niezwłocznie zablokować rachunek po uzyskaniu informacji o śmierci jego posiadacza. Problem wypłaty środków z takiego rachunku wyjaśnia komentarz praktyczny autorstwa Aleksandry Więch-Barchan, opublikowany w programie LEX Banki.

Co z pieniędzmi po śmierci posiadacza rachunku bankowego?

Na styku prawa bankowego i prawa spadkowego

Komentarz praktyczny pt. Wypłata środków z rachunku bankowego po śmierci posiadacza rachunku ma na celu przybliżenie problemu wypłaty środków z rachunku bankowego wyłącznego posiadacza rachunku po jego śmierci, z uwzględnieniem nie tylko przepisów prawa bankowego, ale również prawa spadkowego.

Nabycie i dział spadku to nie to samo

Autorka omówiła w komentarzu przede wszystkim zasady wypłaty środków, przy jednoczesnym przedstawieniu instytucji wynikających nie tylko z prawa bankowego, ale przede wszystkim z istoty dziedziczenia. Komentarz wyjaśnia różnice pomiędzy stwierdzeniem nabycia spadku, a działem spadku, wskazując jednocześnie na praktyczne problemy z jakimi można się spotkać przy wypłacie środków na rzecz spadkobierców.

Bank ma obowiązek niezwłocznego zablokowania rachunku

W sytuacji, w której bank otrzymuje informację o śmierci posiadacza rachunku, czy to w związku z otrzymaniem aktu zgonu, czy też dokumentów potwierdzających prawa do spadku, w pierwszej kolejności winien rachunek niezwłocznie zablokować.

Pełna treść komentarza dostępna w programie LEX Banki

Monika Kozłowska

product manager LEX Banki i Windykacje

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.