Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy wyrok TSUE C-520/21 zamyka bankom drogę do wysuwania roszczeń?

24 lipca 2023

15 czerwca 2023 r. zapadł długo wyczekiwany wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie dotyczącej tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Sprawa ta jednak nie dotyczyła tylko roszczeń wysuwanych przez banki przeciwko kredytobiorcom, którzy zdecydowali się na pozew w celu stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego, ale również potencjalnych, analogicznych roszczeń samych konsumentów. 

Od wyroku minęło niewiele czasu a już powstało wokół niego wiele zamieszania, w tym także mitów związanych z tym, co Trybunał w nim przesądził i jakie będzie miało to przełożenie na polskie sprawy frankowiczów. 

 

Jakie wnioski płyną z wyroku TSUE w sprawie C-520/21?

TSUE zajął się tematem tzw. roszczeń uzupełniających stron nieważnej umowy kredytów indeksowanych bądź denominowanych kursem waluty obcej (czyli najczęściej tzw. kredytów frankowych). Pytanie polskiego sądu dotyczyło zarówno tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, którego dochodzą banki, jak i analogicznego roszczenia samych kredytobiorców. Po wyroku TSUE największe kontrowersje wzbudza temat tzw. sądowej waloryzacji (wynikającej z istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza w czasie wykonywania nieważnej umowy). W LEX Banki dostępne jest nagranie ze szkolenia, z którego dowiesz się, czy Trybunał wypowiedział się także w tym przedmiocie oraz - co najważniejsze -czy roszczenia takie są w świetle tej odpowiedzi dopuszczalne.

 

Gdzie poszukiwać źródeł potencjalnych roszczeń uzupełniających przysługujących kredytobiorcom?

Z wyroku TSUE wiemy, że dał on zielone światło dla dochodzenia roszczeń uzupełniających przez konsumentów. Ale czym one w zasadzie są? Co dokładnie dla frankowiczów oznacza taka treść rozstrzygnięcia Trybunału? Czy warto rozszerzać powództwa o dodatkowe kwoty? 

 

Czy i kiedy sąd powinien odbierać od konsumenta oświadczenie dot. nieważności umowy kredytu? 

Utratą praktyką przed sądami stało się odbieranie przez nie oświadczeń co do zgody na nieważność umowy kredytu frankowego po usunięciu z niej abuzywnych postanowień. W trakcie szkolenia Dawid Rogoziński omawia czy w świetle wyroku TSUE taka praktyka ma w ogóle jeszcze sens oraz w jakich sytuacjach sądy powinny orzekać bez dodatkowych oświadczeń konsumentów.

 Podział majątku wspólnego małżonków

Monika Kozłowska

Product Manager LEX Bank

Księgowość i Podatki