Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co przyniósł ostatni wyrok w sprawie frankowiczów?

07 maja 2021

Wydarzeniem ubiegłego tygodnia był kolejny unijny wyrok w sprawie polskich frankowiczów. W przestrzeni publicznej pojawiło się wiele wypowiedzi przyznających zwycięstwo którejś ze stron sporu w oparciu o wybiórczo wykorzystane fragmenty wyroku. Co faktycznie wynika z zawierającego 100 punktów tekstu orzeczenia?

Główne wnioski wynikające z wyroku

Jak podkreśla autor udostępnionej kilka dni temu w programie LEX Prawo Europejskie publikacji na ten temat - adw. dr Radosław Maruszkin - wyrok nie wprowadza istotnych zmian do dotychczasowej - prokonsumenckiej linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącej kredytów frankowych i dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Świadczyć ma o tym zwłaszcza wydanie go bez opinii rzecznika generalnego.

Dr Maruszkin zwraca uwagę na cztery główne wnioski wynikające z orzeczenia, które potwierdzają w znacznej mierze wypracowane wcześniej tezy Trybunału unijnego w tego rodzaju sprawach:

  1. Zgodnie z dyrektywą w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich zmiana umowy np. kredytu hipotecznego nie wyłącza jej kontroli przez sąd, ale może zapobiec jej unieważnieniu.
  2. Nieuczciwy warunek powinien być usunięty z umowy, a nie naprawiony przez sąd.
  3. Dyrektywa ustanawia jedynie minimalny poziom ochrony konsumentów, a kwestia utrzymania w mocy umowy regulowana jest przez prawo krajowe.
  4. Sąd krajowy ma obowiązek poinformowania konsumenta o możliwych skutkach stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku umowy, nawet jeżeli jest on reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika.

Wyrok, zdaniem autora omówienia, jest częściowo korzystny dla kredytobiorców, a częściowo - dla banków. Dr Maruszkin przestrzega jednak przed generalizowaniem jego skutków. - Należy pamiętać, że zarówno konsumenci jak i banki nie są jednolitą grupą. Innymi słowy, w przypadku różnych typów umów kredytów wyrok może mieć odmienne skutki, ponieważ umowy miały inną treść. Różnice mogą dotyczyć nawet konsumentów zaciągających kredyt na podstawie tego samego wzoru umownego, np. w zależności od tego, czy i jaki aneks zawarli oni potem z bankiem (w przedmiotowej sprawie aneks dopuszczał spłatę kredytu w złotówkach lub frankach oraz określał sposób wyliczenia marży) lub czy w przypadku zakończonego sporu sąd poinformował ich o możliwych skutkach stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku umowy - czytamy w publikacji.

Chcesz zapoznać się bliżej z omówieniem orzeczenia? Kliknij w ten link:

Radosław Maruszkin, Wyrok w sprawie frankowiczów: komu przyniósł korzyść?

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.