Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Skutki wyroku TSUE w sprawie Dziubak

21 listopada 2019

Październikowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Dziubak odbił się w Polsce szerokim echem. Z pozoru jasny w swoim rozstrzygnięciu, wzbudził jednak spory wśród polskich prawników, zwłaszcza tych, którzy reprezentują kredytobiorców i banki. O analizę orzeczenia zwróciliśmy się do prof. Waldemara Gontarskiego, który jako pierwszy w Polsce zwrócił uwagę na kluczowe znaczenie orzecznictwa TSUE dla polskich kredytów walutowych.

Skutki wyroku

W swojej najnowszej glosie zatytułowanej "Nieważność bezwzględna i inne konsekwencje prawne nieuczciwych klauzul walutowych. Glosa do wyroku TS z dnia 3 października 2019 r., C-260/18" i udostępnionej właśnie w programie LEX Prawo Europejskie, prof. Gontarski podkreśla dwa naistotniejsze skutki omawianego wyroku:

  • Po pierwsze, sąd krajowy – po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty – może przyjąć, że umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, iż ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy w świetle przepisów prawa krajowego.   
  • Po drugie, sąd krajowy nie może zastępować klauzul przeliczeniowych przepisami prawa polskiego, ponieważ po dokonaniu analizy tych przepisów Trybunał Sprawiedliwości doszedł do wniosku, że nie ma gwarancji, iż przepisy te wyeliminowałyby ryzyko walutowe obciążające kredytobiorcę.

Co jeszcze znajdziesz w glosie?

W swojej analizie ekspert odnosi się m.in. do takich kwestii jak:

  • czy nieważność klauzul przeliczeniowych oznacza konstytutywne unieważnienie, czy deklaratoryjne? ·        
  • na czym polega test ryzyka walutowego?
  • czy roszczenie banku względem kredytobiorcy o świadczenie wzajemne w związku z bezumownym korzystaniem z kapitału przy nieważności bezwzględnej całkowitej umowy o kredyt jest dopuszczalne?

Na poparcie swoich wywodów autor glosy odwołuje się szeroko do orzecznictwa TSUE a nawet ETPCz.

Niewątpliwie, glosa prof. Gontarskiego powinna należeć do podstawowych źródeł, do których sięgnąć powinien prawnik zajmujący się kwestiami dotyczącymi polskich kredytów walutowych.

 

Zapraszam zatem do lektury!

Rafał Bujalski
Product manager LEX Prawo Europejskie

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.