Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

TSUE o ograniczeniu dostępu do broni palnej

11 grudnia 2019

Czy wprowadzone przez UE ograniczenie dostępu do broni palnej jest zgodne z jej prawem - na takie pytanie odpowiedział właśnie Trybunał w Luksemburgu. Sprawa budziła zainteresowanie w Polsce nie tylko środowisk opowiadających się za jak najszerszą możliwością korzystania z broni palnej. Wziął w niej też udział rząd polski, który wsparł w sprawie skarżący rząd czeski.

Wyrok TSUE

W ubiegły wtorek, 3 grudnia, TSUE potwierdził w zapadłym na kanwie tej sprawy wyroku ważność unijnej dyrektywy 2017/853 ograniczającej dostęp do broni palnej. Można powiedzieć, że zwyciężyła w tym przypadku potrzeba walki z międzynarodowym terroryzmem i z poważną przestępczością oraz zachowanie bezpieczeństwa publicznego. Ustąpić musiały natomiast zasady swobodnego handlu na jednolitym rynku.

Znaczenie wyroku

W programie LEX Prawo Europejskie ukazało się właśnie omówienie tego orzeczenia:

- Ograniczenie dostępu do broni palnej jednak ważne, autorstwa dr. Radosława Maruszkina.

Autor analizuje w nim cztery zarzuty, które podniósł rząd czeski, tj.:

  1. naruszenia zasady przyznania,
  2. naruszenia zasady proporcjonalności,
  3. naruszenia zasady pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań, i 
  4. naruszenia zasady niedyskryminacji

oraz ustosunkowanie się do tych zarzutów Trybunału.

Autor uważa, że wykładnia dyrektywy, którą Trybunał zastosował w wyroku, może mieć znaczenie dla interpretacji implementujących dyrektywę przepisów krajowych w ramach skutku pośredniego prawa UE.

Ponadto, zdaniem autora orzeczenie ma charakter uniwersalny, gdyż zawiera w sobie cenne wskazówki na przyszłość dotyczące potencjalnych skutecznych przesłanek unieważnienia jakiegokolwiek aktu pochodnego prawa UE.

Jak znaleźć omówienie w programie LEX Prawo Europejskie?

Oczywiście najprościej jest kliknąć w link (zob. niżej). Nie mniej jednak zachęcamy do odnalezienia przedmiotowego omówienia również w nieco inny sposób, a gwarantujemy, że metoda ta przyniesie korzyści w postaci możliwości zaznajomienia się z nowymi ciekawymi dokumentami w programie.

Otóż, aby dotrzeć w programie do poszukiwanego omówienia konieczne jest najpierw przełączenie się z Pulpitu domyślnego na Pulpit europejski. W tym celu należy na Ekranie powitalnym programu w prawej górnej jego części kliknąć na ikonę MÓJ PULPIT i z rozwijanego menu wybrać opcję PULPIT EUROPEJSKI.

Przedmiotowego omówienia należy szukać w panelu zatytułowanym "NAJNOWSZE ORZECZNICTWO" usytuowanym w górnym rzędzie w prawym jego rogu. Panel ten zawiera krótkie omówienia do najnowszych, najbardziej istotnych, zdaniem Redakcji LEX, orzeczeń Trybunał Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Warto śledzić ten swoisty kanał informacji o orzecznictwie europejskim, gdyż przeglądanie go samemu na bieżąco jest niewątpliwie w związku z jego ilościami (w samym 2018 roku było to ponad 4.600 orzeczeń) bardzo czasochłonne.

A dla "leniwych" obiecany bezpośredni link do omówienia »

Rafał Bujalski
Product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.