Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wyrok TSUE w sprawie Dziubak

23 października 2019

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w czwartek 3 października 2019 roku wydał wyrok w sprawie „polskiego” sporu o kredyt indeksowany kursem CHF Justyny i Kamila Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank (sprawa C-260/18). Czekały na niego nie tylko frankowicze, ale także banki i sądy.

Wyrok TSUE w sprawie Dziubak

Co oznacza wyrok TSUE

TSUE uznał, że sąd nie może samodzielnie uzupełnić luki w umowie po wyeliminowaniu z niej niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej, nieuczciwe warunki dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione zasadami ogólnymi. Ponadto, to konsument ma decydujące zdanie, co jest dla niego lepsze.

Szacowane koszty wyroku

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że obecnie kredytów we frankach jest około 460 tys., które spłaca blisko 800 tys. osób. Według agencji ratingowej Moody's niekorzystne dla banków orzeczenia mogą kosztować banki nawet 20 miliardów złotych. Związek Banków Polskich szacował wcześniej skutki na 60 mld zł.

Eksperci wyjaśniają

W najnowszym komentarzu praktycznym Wyrok TSUE w sprawie Dziubak oraz jego konsekwencje prawne i ekonomiczne autorzy dr Magdalena Konopacka i Maciej Replin w sposób szczegółowy analizują wyrok, ukazując różnicę między wyrokiem a opinią, a także przedstawiają jego możliwe konsekwencje prawne i ekonomiczne.

Zachęcamy również do zapisów na szkolenie Unijne standardy ochrony konsumenta a dobra wiara w prawie umów w kontekście wyroku Dziubak, które odbędzie się 13 listopada o godz. 13:30.

W trakcie szkolenia zostaną omówione takie zagadnienia jak:

  • Metody integracji prawa umów w UE
  • Rola orzecznictwa TSUE, wybrane kazusy
  • Rola sądu krajowego jako sądu unijnego

Autorka przeprowadzi również analizę przepisów unijnych i krajowych oraz orzecznictwa TSUE i sądów krajowych pod kątem następujących kwestii:

  • Konsument jako słabsza strona umowy, obowiązki proferenta
  • Nieuczciwe klauzule umowne/klauzule abuzywne a zasada dobrej wiary/dobrych obyczajów
  • Pojęcie „prostego i zrozumiałego” charakteru warunków umownych
  • Ważność umowy a warunki wymagające spłaty kredytu w określonej walucie
  • Data oceny „znaczącej nierównowagi”

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań Ekspertowi. Po zdaniu testu wiedzy, uczestnik uzyska certyfikat z udziału w szkoleniu.

 

Monika Kozłowska
product manager LEX Banki i Windykacje

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

 

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.