Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Śródmiejska strefa płatnego parkowania i wysokość maksymalnych stawek opłat pobieranych w strefach płatnego parkowania

05 września 2019

Wyższe opłaty parkingowe - jak i kiedy je wprowadzić?

Od 5 września zaczną obowiązywać zmiany w ustawie o drogach publicznych. Ustawodawca po blisko 16 latach zdecydował się zmodyfikować wysokość maksymalnych stawek opłat pobieranych w strefach płatnego parkowania, wprowadził również całkowicie nową instytucję - tzw. śródmiejską strefę płatnego parkowania.

Wyższe opłaty parkingowe

Zmiany w strefach płatnego parkowania

Strefy płatnego parkowania to jedno z narzędzi, jakimi gminy mogą regulować nadmierny ruch samochodowy na drogach i równocześnie wspierać funkcjonowanie transportu zbiorowego. Ustawodawca zdecydował się zmienić maksymalne stawki opłat pobieranych w strefach płatnego parkowania. Wprowadzona w 2003 r. górna stawka w wysokości 3 zł za godzinę miała wówczas zupełnie inną wartość niż ma obecnie. Podniesienie jej umożliwi gminom skuteczniejsze działania. Ten sam efekt powinno przynieść podniesienie opłaty dodatkowej, pobieranej w sytuacji niedokonania opłaty podstawowej. Wzrost kwoty tej opłaty będzie nawet ponad czterokrotny!

Nowa instytucja - śródmiejska strefa płatnego parkowania

Nie są to jednak jedyne zmiany, a nawet nie najbardziej kontrowersyjne. Od 5 września w dużych miastach (powyżej 100.000 mieszkańców) możliwe będzie wprowadzenie tzw. śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, czyli obszaru, na którym opłata za parkowanie będzie mogła być ustalona w jeszcze wyższej kwocie, która za pierwszą godzinę będzie mogła osiągnąć nawet ponad 10 zł! Z pewnością niejedno miasto będzie zainteresowane takim rozwiązaniem, jednak jego wprowadzenie musi zostać poprzedzone wnikliwymi analizami oraz będzie miało ograniczony obszar.

Praktyczne wyjaśnienie wątpliwości

Polecam Państwu komentarze praktyczne poświęcone powyższym zagadnieniom. Pierwszy z nich jest poświęcony w całości nowym przepisom: Śródmiejska strefa płatnego parkowania. Zawiera on szczegółową analizę zasad, trybu i możliwości wprowadzenia tej strefy oraz elementy techniczne jej wyznaczenia. Drugi tekst to zaktualizowany komentarz praktyczny Opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – problemy praktyczne, który został dostosowany do nowego stanu prawnego oraz wzbogacony o nowe orzecznictwo oraz problematykę, która pojawiła się w ostatnim czasie w praktyce.

Bartosz Starczewski
product manager administracja publiczna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.