Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wyższe stypendia dla doktorantów

28 maja 2019

Doktorant przed oceną śródroczną dostanie stypendium w wysokości 37% wynagrodzenia profesora, po tej ocenie stawka wzrośnie do 57% . To podwyżka wobec stawek obowiązujących przed ustawą 2.0. Poprzednio stypendium doktoranta powiązane było ze stawką asystenta.

Kwota bazowa stypendium na gruncie starej ustawy wynosiła minimum 60 proc. minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w oparciu o obowiązujące wtedy przepisy o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

Nowe prawo w najniższej z dopuszczalnych opcji, a więc stypendium przyznawanego przed dokonaniem oceny śródokresowej, kształtuje stawki w wysokości 37 proc., ale wynagrodzenia profesora. Po upływie terminu dokonania oceny kwota ta wzrasta do 57 proc. wynagrodzenia profesora. Takie stypendium może zostać jeszcze dodatkowo zwiększone ponad 57 proc. wynagrodzenia profesora z uwagi na osiągnięcia doktoranta w nauce.

Wyższe stypendia dla doktorantów

O stawce zwiększenia decydować będzie podmiot prowadzący szkołę doktorską, czyli uczelnia akademicka, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy, posiadające kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych, w których posiadają kompetencję prawną do doktoryzowania. Podmiot prowadzący szkołę doktorską na gruncie wewnętrznych zarządzeń rektora ustali także, czy kwoty stypendiów doktoranckich będą różnicowane w zależności od różnych czynników.

Więcej na temat stypendiów doktoranckich w nowym komentarzu praktycznym - Stypendia doktoranckie na gruncie ustawy 2.0 >>>

Laura Szypowska-Żywica

product manager LEX Akademia

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.