Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Gdzie znajdziesz wzory pouczeń w sprawach cywilnych?

25 czerwca 2020

Tarcza 4.0. została już ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Uchyla obowiązek ogłoszenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości w rozporządzeniu wzorów pouczeń w sprawach cywilnych. Gdzie w takim razie szukać wzorów pouczeń?

Reforma KPC z 2019 r. wprowadziła obowiązek ogłoszenia w rozporządzeniu MS wzorów pouczeń. Ministerstwo miało czas do sierpnia 2020 r. na przygotowanie formularzy pouczeń. Tarcza 4.0. uchyliła jednak ten obowiązek.

Dlaczego opracowanie wzorów jest potrzebne?

Środowisko prawnicze zwraca uwagę, że obecnie istniejące pouczenia nie mają jednolitego wzorca. Każdy z sądów opracowuje własne pouczenia. Co więcej często cechują się one dużą dozą formalizmu. Dla osób bez wykształcenia prawniczego i dla tych co nie są reprezentowane przez pełnomocnika procesowego sformułowania zawarte w pouczeniach są często niezrozumiałe.

Co dalej z wzorami pouczeń?

Ministerstwo wycofując się z obowiązku opublikowania pouczeń w rozporządzeniu tłumaczyło się ilością przypadków, dla których trzeba by przygotować pouczenia, ich różnorodnością oraz zmiennością przepisów, na podstawie których pouczenia są wydawane. Co więcej sytuacja związana z epidemią również nie sprzyjała pracom i nie dawała możliwości dotrzymania sierpniowego terminu, kiedy to przepisy wykonawcze miały wejść w życie. Dlatego też zapowiedziano, że prace nad pouczeniami będą trwały nadał i będą one opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Tymczasem w Lexie znajdziesz już gotowe wzorce pouczeń. Napisane przez sędziego dla obywateli, językiem prostym i przyjaznym:

Gdzie znajdziesz wzory pouczeń w sprawach cywilnych?
Katarzyna Baczyńska

product manager

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.