Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wzory uzasadnień po reformie KPK już opublikowane

09 grudnia 2019

Wymóg sporządzania uzasadnień na formularzach urzędowych to jedno z założeń nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego. Nowe formularze obowiązują od 5 grudnia 2019 r. Ogłoszone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania (Dz.U. poz. 2349). 

Dlaczego uzasadnienia na formularzach urzędowych?

Nowelizacja kpk wprowadza wiele rewolucyjnych rozwiązań. Jednym z nich jest odejście od dotychczasowej praktyki sporządzania uzasadnień do wyroków tworząc formularze do ich sporządzania.

Ustawodawca kierując się tym rozwiązaniem ma na celu ograniczenie tworzenia wielostronicowych uzasadnień, często zawiłych z wieloma wątkami pobocznymi. Celem jest by uzasadnienie było krótkie i zwięzłe, zrozumiałe dla wszystkich stron postępowania.

Wątpliwości dotyczące nowego rozwiązania

Całe środowisko prawnicze - zarówno sędziowie, jak i pełnomocnicy procesowi obawiają się nowego rozwiązania. Między innymi dlatego, że jest ono właśnie rewolucyjne, odbiegające od dotychczasowej praktyki. 

Wśród wątpliwości wymienia się m.in. utrudnień w odwołaniu się od wyroków. Wg większości prawników formularze uzasadnień mogą dotyczyć spraw jasnych i przejrzystych. Zawiła tematyka wymaga specjalnego uzasadnienia.

Wzory opublikowane

Resort opublikował wzory. Możesz do nich sięgnąć tutaj: 

  1. Formularz uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji, w tym wyroku nakazowego (UK 1) 
  2. Formularz uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji - wyroku wydanego w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 58 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - kodeks postępowania karnego (UWO) 
  3. Formularz uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji - wyroku łącznego (UWŁ) 
  4. Formularz uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego (UK 2) 
  5. Załącznik do formularza uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego 
  6. Formularz uzasadnienia wyroku wydanego w postępowaniu o wznowienie postępowania (UWP)

Wszystkie wzory są z objaśnieniami w których wyjaśniony jest sposób ich wypełnienia. 

Warto również zapoznać się z komentarzem praktycznym podnoszącym kwestię uzasadnień orzeczeń sądów karnych po reformie kpk: 

Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń sądów karnych 

 

Zobacz także:

 

Katarzyna Baczyńska
product manager Działu Legal

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.