Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Reforma KPC to też wzrost opłat sądowych w sprawach cywilnych już od 21 sierpnia!

09 sierpnia 2019

Zmiany w ustawie o kosztach sądowych wprowadzono przy okazji dużej nowelizacji procedury cywilnej. Co do zasady reforma KPC wchodzi w życie 3 miesiące od dnia ogłoszenia, jednak część zmian, w tym także zmiany dotyczące opłat w sprawach cywilnych zaczną obowiązywać już od 21 sierpnia.

Reforma KPC to też wzrost opłat sądowych w sprawach cywilnych już od 21 sierpnia!

Uzasadniając potrzebę dokonania głębokiej nowelizacji u.k.s.c. ustawodawca wskazał, że aktualny system kosztów sądowych w sprawach cywilnych nie spełnia w zadowalającym stopniu zakładanych celów motywacyjnych i fiskalnych, co wymaga dostosowania wysokości opłat sądowych do aktualnej siły nabywczej i wartości pieniądza oraz aktualnego poziomu cen dóbr i usług oraz obniżenia nakładów finansowych Skarbu Państwa na utrzymanie aparatu wymiaru sprawiedliwości. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wprowadzenie odpłatności za niektóre czynności dotychczas nieodpłatne, podwyższenie stawek opłat i odstąpienie od zwracania uiszczonych opłat poniżej określonego minimum.

Wzrost opłat sądowych

W konsekwencji wprowadzonej nowelizacji więcej trzeba będzie zapłacić m.in.:

  • za wnioski o apelacje,
  • zażalenia 
  • założenie księgi wieczystej
  • stwierdzenie nabycia spadku 
  • pozwy o rozwiązanie spółki.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak zmienią się opłaty sądowe w sprawach cywilnych już od 21 sierpnia, zapoznaj się z dostępnym w programie LEX:

Z nowelizacją procedury cywilnej, oprócz zmian w opłatach sądowych wiążą się także nowe obowiązki stron i pełnomocników procesowych, przywrócenie odrębnej procedury gospodarczej czy zmiany dotyczące umorzenia zawieszonego postępowania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

Katarzyna Irytowska

product manager LEX Kancelaria Prawna

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.