Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe obowiązki pielęgniarek, higienistek i dentystów dotyczące opieki zdrowotnej nad uczniami

21 sierpnia 2019

12 września wchodzi w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Akt ten ma poprawić funkcjonowanie w szkołach profilaktycznej opieki zdrowotnej, położyć nacisk na promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. Zadania te będą realizować pielęgniarka, higienistka oraz dentysta.

Rewolucja w opiece zdrowotnej nad uczniami - nowe zadania pielęgniarki, higienistki i dentysty

Na ich barkach ciążyć będzie wiele nowych obowiązków, związanych nie tylko z udzielaniem świadczeń, ale również współdziałaniem z szerokim gronem podmiotów. Na wspomniane podmioty nałożono też obowiązki związane z dokumentowaniem i sprawozdawaniem realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami.

W kompleksowym poznaniu wspomnianych zadań pomoże nasz nowy komentarz praktyczny: Obowiązki dotyczące sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami. W ramach opracowania p. Agnieszka Sieńko udziela odpowiedzi m.in. na takie pytania jak:

  • jakie podmioty sprawują opiekę nad uczniami oraz na czym polegają ich obowiązki?
  • jakie wymagania kwalifikacyjne muszą spełniać osoby sprawujące opiekę medyczną nad uczniami?
  • kiedy opieka może odbywać się również poza gabinetami szkolnymi oraz jak powinna wyglądać umowa zawiera wówczas z przychodnią?
  • jak prawidłowo prowadzić dokumentację medyczną uczniów?
  • co należy rozumieć przez obowiązek "współpracy" pielęgniarki, higienistki i dentysty z innymi podmiotami?

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i przeczytaj komentarz praktyczny.

Zaloguj się

Komentarz praktyczny omawia również zadania jakie ciążą na dyrektorze szkoły oraz organie prowadzącym placówkę w związku ze sprawowaniem opieki nad uczniami. Obowiązki te dotyczą m.in. zapewnienia uczniom dostępu i możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu dentystycznego czy zapewnia pracownikom szkoły szkoleń lub innych form zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych.

W LEX Ochrona zdrowia udostępniliśmy również specjalne wzory autorskie, które ułatwią realizację obowiązków z zakresu zapewnienia warunków opieki zdrowotnej nad uczniami. Wśród nich znajdują się m.in.

 

 

Nie jesteś użytkownikiem LEX Ochrona Zdrowia? Zapoznaj się z naszą ofertą >>>>>>>

 

Polecam,

Norbert Bonin

product manager Ochrona Zdrowia

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.