Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zasady organizacji zajęć na uczelniach w pandemii. Zmiany w funkcjonowaniu bibliotek

17 grudnia 2020

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2.

Jeśli chodzi o inne aktywności studenckie to nadal obowiązuje przepis umożliwiający korzystanie m.in. z siłowni i basenów i organizacji w tych miejscach zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych dla studentów w ramach zajęć na uczelni.

Rozporządzenie Ministra w sprawie ograniczenia działalności uczelni dopuszcza również możliwość prowadzenia w siedzibie uczelni zajęć, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego. Uczelnie mogą prowadzić także zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów (pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich).

Status zajęć praktycznych na uczelniach

Jak wskazuje Ministerstwo Edukacji i Nauki "zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne to takie zajęcia, które są prowadzone w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej oraz w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów. ".

Warto podkreślić, że zajęcia prowadzone w uczelni nie są zgromadzeniami, zebraniami czy spotkaniami w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia, w związku z czym nie podlegają ograniczeniom określającym dopuszczalną liczbę uczestników.

Zobacz w LEX

Decyzje w zakresie organizacji kształcenia, w tym określenie liczebności grup na poszczególnych zajęciach, leżą w gestii uczelni i muszą one uwzględniać bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników uczelni, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi i rekomendacjami służb sanitarno-epidemiologicznych oraz Ministerstwa.

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej to z pewnością trudny czas dla studentów. W związku z tym zachęcamy Was do oderwania na chwilę myśli od nauki oraz przygotowania do Śwąt i zapoznania się z nagraniem z niezwykle interesującej rozmowy.  18 listopada Ewa Usowicz- redaktor naczelna serwisu Prawo.pl przeprowadziła wywiad pt. "Co po prawie?" .

Jej gośćmi byli prawnicy, którzy po studiach wybrali jednak zupełnie odmienne ścieżki kariery:

  • Małgorzata Surdek - Partner w Kancelarii CMS Cameron McKenna
  • oraz dr Wojciech Wiewiórowski - Europejski Rzecznik Ochrony Danych

Z wywiadu dowiecie sie m.in.:

  • Czy warto kończyć aplikacje prawnicze?
  • Jak wygląda praca w renomowanej kancelarii prawnej?
  • Jak wygląda praca w organach administracji, w tym w europejskich organach administracji?
  • Jakie kompetencje są pożądane przy zatrudnianiu w kancelarii prawnej i instytucjach europejskich?
  • Jak wyglądają zarobki na konkretnych stanowiskach?

Nagranie znajdziecie w programie LEXOTEKA.

: Zasady organizacji zajęć na uczelniach w pandemii. Zmiany w funkcjonowaniu bibliotek
Hanna Kolenkiewicz

Product Manager LEX Akademia

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.