Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zakaz reklamowania usług medycznych

04 października 2019

Dominuje przekonanie, że zakaz reklamowania usług medycznych jest zagadnieniem uregulowanym tylko w Kodeksie Etyki Lekarskiej i w ustawie o działalności leczniczej. Tymczasem zapomina się w ogóle o dyrektywie o handlu elektronicznym. Zdaniem ekspertów przepisy unijne wpływają w sposób znaczący zwłaszcza na zakaz reklamy on-line.

Zakaz reklamowania usług medycznych

Analizą tej tematyki zajął się dr Piotr F. Piesiewicz w artykule pt. "Problematyka zakazu reklamowania się podmiotów leczniczych oraz lekarzy w świetle Kodeksu Etyki Lekarskiej, prawa krajowego oraz prawa unijnego" opublikowanym pierwotnie w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, dostępnym od niedawna w programie LEX Prawo Europejskie.

Reklama on-line dozwolona

Zdaniem eksperta, dyrektywa o handlu elektronicznym (2000/31) w sposób jednoznaczny wpływa na interpretację zakazu reklamy on-line wynikającego z przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz ustawy o działalności leczniczej. Z przepisów dyrektywy można wyprowadzić wniosek, że co do zasady reklama usług medycznych (pośrednia i bezpośrednia) rozpowszechniana za pośrednictwem internetu jest dozwolona.

... ale nie zawsze

Wyjątkiem są sytuacje, w których, jak podkreśla dr Piesiewicz, taka reklama będzie sprzeczna z innymi zasadami wykonywania zawodu, dotyczącymi w szczególności godności i prestiżu zawodu, tajemnicy zawodowej i rzetelności wobec klientów i innych przedstawicieli zawodu.

Problem dla rzeczników dyscyplinarnych i lekarzy

Problem powstaje jednak, jak wskazuje ekspert, w sytuacji pojawienia się zarzutu sprzeczności danej reklamy z owymi innymi zasadami wykonywania zawodu w postępowaniu dyscyplinarnym w konkretnych przypadkach. Jako przykłady wyzwań dla rzeczników dyscyplinarnych dr Piesiewicz podaje sytuacje konieczności udowodnienia i w tym celu przeprowadzenia odpowiedniej merytorycznej analizy, iż dana reklama była używana np. zbyt intensywnie, lekarz korzystał z agresywnych przekazów reklamowych, które to mogły wprowadzać potencjalnych pacjentów w błąd co do oferowanych terapii.

Podobne trudności spotykają samych lekarzy, którzy ze względu na brak jasnych kryteriów, nie mogą być pewni, jakie formy przekazu reklamowego mogą być stosowane. Zdaniem eksperta, rozwiązaniem tego problemu jest podjęcie działań przez organy korporacji samorządu zawodowego lekarzy, które powinny, w oparciu o dorobek literatury, judykatury, jak i rozwiązań prawnych dotyczących reklamy określonych produktów, uregulować na nowo problematykę reklamy i dookreślić, jakimi kryteriami powinien kierować się lekarz publikujący reklamę za pośrednictwem internetu.

Rafał Bujalski
product manager LEX Prawo Europejskie

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.