Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zakazy przemieszczania się i spotkań a praktyka notarialna

06 kwietnia 2020

Przed dokonaniem czynności notarialnej notariusz musi zweryfikować tożsamość stron biorących udział w tej czynności. To powoduje, że strony takiej czynności muszą się stawić w kancelarii notarialnej osobiście. Czy takie spotkania kilku osób w kancelarii notarialnej są dozwolone w czasie epidemii koronawirusa, kiedy obowiązują nas tak daleko idące zakazy dotyczące przemieszczania się, spotkań i zgromadzeń?

Dojazd do kancelarii notarialnej a zakaz przemieszczania się

Od 25 marca 2020 r. na terenie Polski obowiązuje co do zasady zakaz przemieszczania się, z pewnymi wyjątkami. Jednym z nich jest przemieszczanie się danej osoby w celu wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych. Jak podkreśla dr Piotr Marquardt w komentarzu praktycznym Ograniczenia dotyczące przemieszczania oraz zgromadzeń związane z epidemią koronawirusa a funkcjonowanie kancelarii notarialnych, nie ma wątpliwości, że przemieszczanie się notariuszy i ich pracowników wpisuje się w ten wyjątek tak długo, jak długo ma związek z dotarciem do pracy, powrotem z niej oraz wszelkimi czynnościami służbowymi związanymi z funkcjonowaniem kancelarii notarialnych.

Również klienci kancelarii, którzy dokonują czynności notarialnych w ramach prowadzonej działalności zawodowej (przedsiębiorcy) lub służbowej (przedstawiciele jednostek organizacyjnych sektora publicznego) mogą spokojnie dotrzeć do kancelarii notarialnej, gdyż zakaz przemieszczania się ich nie dotyczy. Co jednak z klientami dokonującymi czynności notarialnych prywatnie, jako zwykli konsumenci - czy mają prawo opuścić dom żeby dotrzeć do kancelarii notarialnej? Zdaniem Piotra Marquardta tak, gdyż dokonanie czynności notarialnej można zaliczyć do "zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego”, co stanowi kolejny wyjątek od zakazu przemieszczania się. Należy też pamiętać o tym, że notariusz nie jest uprawniony do dokonywania oceny ani kontroli sposobu poruszania się osób mających zamiar dokonać czynności notarialnej.

Spotkanie w kancelarii notarialnej wobec zakazu spotkań i zgromadzeń

Również samo spotkanie klientów z notariuszem w kancelarii jest jak najbardziej legalne. Spotkanie takie nie jest spotkaniem towarzyskim, tylko ma na celu dokonanie czynności notarialnych, a to dla notariusza jest wykonywaniem czynności zawodowych, wyjętym spod zakazu spotkań i zgromadzeń. Notariusza nie obowiązuje zatem żaden odgórnie ustalony limit osób zgromadzonych w kancelarii, pod warunkiem, że liczba ta jest ograniczona do niezbędnego minimum. Notariusz powinien również zadbać o to, aby w kancelarii zostały zachowane odpowiednie standardy sanitarne, mające na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się epidemii.

 

Warto podkrśslić, że powyższe poglądy są w pełni zbieżne z  zaleceniami Krajowej Rady Notarialnej Dostępny w LEX , która na bieżąco dokonuje oceny wpływu kolejnych wprowadzanych przez polskie władze restrykcji, na działalność kancelarii notarialnych.

 

Zakazy przemieszczania się i spotkań a praktyka notarialna
Eliza Wasińska
product manager działu Legal
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.