Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Trudne zamówienia in-house z wolnej ręki

19 sierpnia 2019

Zamówienia in-house są rozumiane jako odpłatne umowy zawierane pomiędzy instytucjami zamawiającymi a jednostkami organizacyjnymi, nad którymi te instytucje sprawują kontrolę właścicielską. Polski ustawodawca zakwalifikował je do niekonkurencyjnych zamówień, udzielanych w uproszczonym trybie z wolnej ręki.

Nowe przepisy, nowe wątpliwości

Zamówienia in-house w obecnym kształcie funkcjonują od 1 stycznia 2017 r, a więc stosunkowo od niedawna. Procedura ich udzielania nadal powoduje liczne wątpliwości po stronie zamawiających, a także instytucji kontrolujących wydatkowanie publicznych środków.

Trudne zamówienia in-house z wolnej ręki

In-house krok po kroku

Udzielenie zamówienia in-house w prawidłowy sposób wymaga wnikliwej analizy każdego z przypadków, tak aby zamawiający nie naraził się na sankcje wynikające wprost z przepisów Prawa zamówień publicznych lub innych aktów prawnych.

Komentarz praktyczny autorstwa mec. Mikołaja Maźwy, pt. "Zamówienia in-house – przesłanki stosowania i procedura udzielania" w wyczerpujący sposób omawia takie kwestie jak:

  • definicja i prawne uwarunkowania zamówień in-house,
  • rodzaje zamówień in-house wyróżnione przez ustawodawcę (wraz z ich szczegółowym opisem),
  • istotne zagadnienia proceduralne dotyczące tego typu zamówień publicznych,
  • możliwe rodzaje wzajemnych relacji występujących pomiędzy podmiotami zamawiającymi a wykonawcami.

Zapraszam również do zapoznania się z resztą bogatej oferty materiałów związanych z instytucją zamówień in-house dostępną TUTAJ.

Anna Stańczuk
redaktor naczelna działu Administracja Publiczna

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.