Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zamówienia publiczne w czasie epidemii koronawirusa

06 lipca 2020

Pandemia koronawirusa każe zadać kilka istotnych pytań dotyczących zamówień publicznych. Czy unijne regulacje prawne w tej dziedzinie przewidują szczególne rozwiązania na wypadek pojawienia się takich zdarzeń? Czy przyjęte w ramach poszczególnych tarcz antykryzysowych krajowe środki spełniają swoje cele?

Na te i wiele innych pytań odpowiada dr Aleksandra Sołtysińska w artykule pt.: "Zamówienia publiczne w czasie epidemii COVID-19". Publikacja ukazała się pierwotnie w Europejskim Przeglądzie Sądowym, by następnie trafić do programu LEX Prawo Europejskie.

Rozwiązania na poziomie unijnym

Zdaniem ekspertki obecnie obowiązujące regulacje przyjęte na poziomie unijnym dostarczają zamawiającym i wykonawcom wystarczająco dobrych instrumentów prawnych do działania w warunkach epidemii takiej jak koronawirus. Dr Sołtysińska przywołuje w swojej publikacji różne rozwiązania, sprzyjające szybkiemu i efektywnemu udzieleniu zamówienia, a w szczególności:

 • skrócenie terminów obowiązujących w procedurach otwartych i ograniczonych,
 • wybór procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
 • wprowadzenie z uwagi na nadrzędne względy związane z interesem publicznym, takie jak zdrowie publiczne odstępstwa od obowiązku wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którzy przykładowo naruszyli obowiązki dotyczące płatności zobowiązań publicznoprawnych oraz
 • możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne, wynikającą zwłaszcza z okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

Rozwiązania przyjęte w Polsce w związku z koronawirusem

W publikacji autorka dokonuje przeglądu instrumentów prawnych przyjętych w Polsce w ramach tzw. tarcz antykryzysowych (bez uwzględnienia tarczy 4.0). Obejmują one:

 • wyłączenie obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych  w przypadku zakupów niezbędnych dla przeciwdziałania skutkom COVID-19,
 • środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych ora
 • zmianę umowy o zamówienie publiczne.

Wątpliwości dotyczące organizacji procedur i stosowania obowiązującego prawa zamówień publicznych

W artykule dr Sołtysińska przedstawia również odpowiedzi Urzędu Zamówień Publicznych na pytania i wątpliwości, które pojawiły się w zakresie zamówień publicznych w związku z koronawirusem. Dotyczą one następujących zagadnień:

 • komunikacji elektronicznej w przypadku zamówień krajowych,
 • publicznego otwarcia ofert,
 • zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 5 p.z.p. oraz
 • utrudnień w uzyskaniu dokumentów podmiotowych wydawanych przez instytucje.
Zamówienia publiczne w czasie epidemii koronawirusa
Rafał Bujalski

Product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.