Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zapewnienie kadr medycznych w czasie epidemii

01 lutego 2021

Uproszczenie zasad powrotu do zawodu personelowi medycznemu, ułatwienia w zatrudnianiu lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych, którzy zdobyli kwalifikacje poza UE czy rozwiązania gwarantujące wypłaty dodatków dla personelu - to główne zmiany jakie wprowadziła ustawa o zapewnieniu kadr medycznych w czasie epidemii. Na czym one polegają dowiesz się z naszych publikacji!

Co zmienia ustawa o zapewnieniu kadr medycznych w czasie epidemii?

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie najważniejszych zmian z punktu widzenia placówek medycznych oraz personelu medycznego, jakie zakłada ustawa z 27.11.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych. W ramach publikacji autorka przybliża m.in.

 • na czym polega możliwość szybszego powrotu do pracy po okresie bezczynności zawodowej oraz pod jakimi warunkami osoba taka może świadczyć pracę,
 • w jaki sposób uproszczono nabycie uprawnień do wykonywania zawodu medycznego przez osoby, które kwalifikacje nabyły poza UE (ratownicy medyczni, pielęgniarki, położne)
 • w jaki sposób zmodyfikowano zakres informacji, które należy przekazywać do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia
 • na czym polegają obszerne zmiany w przepisach o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • jakie uprawnienia nadano lekarzom dentystom,
 • jakie inne zmiany wprowadziła ustawa (zarówno o charakterze stałym jak i obowiązujące w czasie epidemii)

ZAPOZNAJ SIĘ Z FRAGMENTEM KOMENTARZA DOSTĘPNYM TUTAJ

Dodatki dla personelu medycznego w świetle ustawy o zapewnieniu kadr w czasie epidemii

Wspomniana ustawa nie tylko ułatwia wejście na rynek kadrom medycznym spoza UE czy powrót do pracy personelowi medycznego, ale również wprowadza mechanizmy związane z wypłatą wynagrodzeń personelowi medycznemu, który do tej pory objęty był specjalnymi dodatkami. Dzięki komentarzowi dowiesz się więc m.in.

 • jakie rozwiązania gwarantujące wypłaty dodatków dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i pielęgniarek systemu do lipca 2021 r. wprowadziła ustawa
 • w jaki sposób zapewniono finansowanie w ramach umów z NFZ kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację
 • jakie obowiązki związane z ustaleniem wysokości wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych nałożono na podmioty zatrudniające z początkiem lipca?
 • jakie zmiany w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wejdą w życie w 2022 r.

ZAPOZNAJ SIĘ Z FRAGMENTEM KOMENTARZA DOSTĘPNYM TUTAJ

Zasady zatrudniania w placówce medycznej lekarzy spoza UE

Chcąc przybliżyć przepisy dotyczące zatrudniania lekarzy z państw nienależących do UE oraz ostatnie zmiany jakie w tym zakresie wprowadziła ustawa o zapewnieniu kadr medycznych w czasie epidemii zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanym komentarzem praktycznym. W jego ramach odpowiadamy na takie pytania jak:

 • jakie wymagania musi spełnić lekarz, aby otrzymać prawo do wykonywania zawodu w Polsce
 • jakie ułatwienia w tym zakresie wprowadzono (m.in. rezygnacja z wymogu posiadania prawa pobytu)
 • jakie wygląda procedura wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu lekarza oraz lekarza dentysty przez Ministra Zdrowia

ZAPOZNAJ SIĘ Z FRAGMENTEM KOMENTARZA DOSTĘPNYM TUTAJ

Zapewnienie kadr medycznych w czasie epidemii
Norbert Bonin

Product manager ochrona zdrowia

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.