Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Prawidłowe zarządzanie ryzykiem środowiskowym

19 maja 2023

Zdaniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) wpływ zmian klimatu, transformacja gospodarki i inne wyzwania związane z ochroną środowiska nie pozostaną obojętne dla społeczeństwa i z pewnością ryzyka środowiskowe w przyszłości staną się jeszcze bardziej znaczące. Banki jako instytucje pośredniczące w dostarczaniu podmiotom gospodarczym kapitału na inwestycje związane ze zrównoważoną działalnością będą musiały je uwzględniać w swojej działalności.

Nowe obowiązki

Nowe obowiązki na instytucje finansowe nakłada dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464  z 14.12.2022 r. Zgodnie z jej przepisami instytucje finansowe są zobowiązane do raportowania informacji niezbędnych do rozumienia wpływu jednostki na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Informacje te muszą mieć odpowiednią jakość i opierać się na mierzalnych kryteriach. Należy jednak zwrócić uwagę, że obowiązek ujawniania określonych informacji nie jest tożsamy z kwestią zarządzania ryzykiem związanym ze zrównoważonym rozwojem.

Rekomendacje w zakresie strategii biznesowej i procesów

EBA podkreśla, że model biznesowy instytucji finansowej powinien uwzględniać cele krótko-, średnio- i długoterminowe. Biorąc pod uwagę m.in. ryzyka środowiskowe, zalecane jest przyjęcie horyzontu 10-letniego, z uwzględnieniem różnych scenariuszy środowiskowych na podstawie przyjętego przez instytucję procesu planowania. W przypadku braku odpowiednich danych jakościowych pozwalających na mierzenie ryzyka zalecana jest jego ponowna ocena w odstępie co 5 lat.

 

Więcej o prawidłowym zarządzaniu ryzykiem przeczytasz w komentarzu praktycznym Marty Jedlińskiej "Organizacja zarządzania ryzykiem środowiskowym w instytucjach finansowych".  Publikacja przybliża, w jaki sposób ryzyka te powinny zostać zintegrowane w ramach systemu zarządzania i kontroli wewnętrznej na podstawie istniejących obecnie przepisów prawa, raportów i wynikających z nich rekomendacji wydanych przez EBA oraz planowanych zmian w regulacjach unijnych w ramach CRD/CRR.

Podział majątku wspólnego małżonków

Monika Kozłowska

Product manager Lex Banki