Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zarzut potrącenia po nowelizacji KPC

12 września 2019

Zarzut potrącenia jest jednym z ważniejszych elementów obrony pozwanego. Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe regulacje procesowe w odniesieniu do tej instytucji. Przede wszystkim dodano nowy art. 203(1) k.p.c.

Zarzut potrącenia po nowelizacji KPC

Przepis ten określa warunki formalne skutecznego zgłoszenia zarzutu potrącenia w procesie cywilnym we wszystkich sprawach, a nie tylko rozpoznawanych w postępowaniu w sprawach gospodarczych.

Ograniczenia dotyczące zgłaszania zarzutu potrącenia - cel

Ograniczenia w zgłaszaniu procesowego zarzutu potrącenia mają na celu przyspieszenie postępowania i nie zamykają drogi do dochodzenia roszczeń w odrębnym procesie lub oparcia na zarzucie potrącenia powództwa przeciwegzekucyjnego. Dotychczas rozpoznawanie zarzutu potrącenia niejednokrotnie przekształcało proces o zapłatę roszczenia głównego w proces o zapłatę roszczenia zgłoszonego do potrącenia. Było tak z uwagi na konieczność przeprowadzania długotrwałego postępowania dowodowego, właśnie w celu wykazania zasadności tego zarzutu. Nowe regulacje mają temu zapobiegać i skracać drogę do wydania wyroku przesądzającego o zasadności powództwa.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie po nowelizacji KPC są:

  • ograniczenia procesowe w zgłaszaniu zarzutu potrącenia,
  • termin zgłoszenia zarzutu potrącenia,
  • forma zarzutu potrącenia,

zachęcam do lektury komentarza praktycznego - Zarzut potrącenia po nowelizacji KPC.

 

Ponadto, jeśli chcesz poznać, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

Katarzyna Irytowska
product manager LEX Kancelaria Prawna

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.