Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zasady odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych

05 października 2022

W czasie pandemii COVID-19 zalecenia dotyczące odwiedzin pacjentów były wielokrotnie modyfikowane, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Chcąc zapewnić realizację praw pacjenta a jednocześnie bezpieczeństwo w szpitalach przygotowaliśmy specjalny poradnik, w którym wskazujemy jak zorganizować w placówce zasady odwiedzin, w zgodzie z aktualnymi rekomendacjami.

Wydaje się, że obecne rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w tym zakresie stanowią zdrowy kompromis pomiędzy realizacją praw pacjenta a zapewnieniem bezpieczeństwa w szpitalach czy innych formach opieki długoterminowej. Wspomniane zalecenia dot. organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w okresie epidemii pozwalają bowiem na kontakt świadczeniobiorcy z bliskimi, przy zastosowaniu konkretnych rozwiązań ochronnych.

Kiedy placówka może ograniczyć odwiedziny?

Jednym z praw pacjenta jest prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Wspomniana prerogatywa może zostać w sytuacjach szczególnych ograniczona. Jednakże kierownik podmiotu może ograniczyć wspomniane prawo tylko w wyjątkowych przypadkach – w tym wystąpienia zagrożenia epidemicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów czy możliwości organizacyjne podmiotu. Podkreślenie wymaga jednak, że mając na względzie obowiązujące regulacje oraz rekomendacje MZ i GIS utrzymywanie zakazu odwiedzin pacjentów przez podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w tym:

 • oddziałach szpitalnych
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

nie znajduje podstaw do całkowitego wyłączenie możliwości korzystania ze wspomnianego prawa pacjenta.

Dobre praktyki dotyczące odwiedzin w szpitalach

Wedle aktualnych wytycznych dot. odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych organizując wspomniany proces w placówce warto:

 • -umożliwić odwiedziny jednoczasowo przez 1 osobę (w szczególnych sytuacjach przez 2 osoby)
 • określić przedziały czasowe dla odbywania odwiedzin w ciągu dnia i ograniczenie czasu trwania odwiedzin
 • umożliwić regularne czyszczenie i dezynfekcję powierzchni w tych pomieszczeniach
 • obowiązkowo stosować maseczki zasłaniające usta i nos przez cały czas przebywania odwiedzających na terenie podmiotu leczniczego

Wspomniane rozwiązania są oczywiście tylko przykładowymi a więcej rekomendacji znajdą Państwo w nowym komentarzu praktycznym.

Nowa publikacja rozwieje wątpliwości związane z organizacją odwiedzin pacjentów

Chcąc uporządkować zasady dot. prowadzenia odwiedziny w szpitalach oraz zasugerować dobre praktyki w tym zakresie opublikowaliśmy w LEX nowy komentarz praktyczny. Dzięki niemu dowiesz się:

 • na jakich zasadach podmiot leczniczy może ograniczyć korzystanie z określonych praw pacjenta (w tym prawo do kontaktu z innymi osobami)
 • jakie są rekomendacje Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dot. odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, medycyny paliatywnej, hospicjach czy ZOL-ach.
 • jakie przykładowe rozwiązania może wprowadzić kierownik placówki i jaką rolę pełni on w organizacji zasad odwiedzin
 • w jaki sposób placówka powinna informować o zasadach odwiedzin pacjentów w niej obowiązujących.
Komentarz praktyczny dostępny tutaj  
Zasady odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych
Norbert Bonin

Product Manager ochrona zdrowia

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.