Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak znakować wody mineralne, źródlane i stołowe?

07 października 2019

Naturalne wody mineralne, wody źródlane i wody stołowe są objęte szczegółowymi regulacjami o znakowaniu żywności. Stosowanie tych regulacji powoduje jednak różne problemy. Najważniejsze z nich dotyczą: nazwy prawnej i handlowej, oznaczeń miejsca wydobycia i produkcji, zastosowanych procesów oraz informacji o właściwościach wody.

 Jak znakować wody mineralne, źródlane i stołowe?

Zagadnieniom tym poświęcony jest najnowszy komentarz praktyczny pt. "Znakowanie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych – wybrane aspekty" [https://sip.lex.pl/#/publication/470122587] autorstwa Patryka Kalinowskiego, prawnika Centrum Prawa Żywnościowego Żywnościowego w Warszawie. Z komentarzem można od niedawna zapoznać się w programie LEX Prawo Europejskie.

Nazwa prawna i handlowa wód

W części komentarza dotyczącej nazwy prawnej i handlowej wód autor ustosunkowuje się m.in. do takich kwestii jak:

 • czy można wprowadzać pod jedną nazwą handlową naturalne wody mineralne z wielu różnych źródeł?
 • czy podmiot, który składa wniosek do Głównego Inspektora Sanitarnego o uznanie wody za mineralną musi być producentem wody?
 • czy wodę źródlaną pochodząc z jednego ujęcia można wprowadzać do obrotu pod różnymi nazwami handlowymi (fantazyjnymi)?
 • czy istnieje obowiązek zatwierdzania nazwy handlowej wody stołowej?

Oznaczenia miejsca wydobycia i produkcji wód

W tej części autor odpowiada m.in. na takie pytania jak:

 • czy w przypadku naturalnych wód mineralnych terminy „otwór”, „ujęcie”, „źródło” i „odwiert” można stosować na etykiecie zamiennie?
 • czy w przypadku wód stołowych obowiązkowe jest wskazanie miejsca produkcji wody i samego otworu/ujęcia?

Deklaracje zastosowanych procesów, którym poddawane są wody

W tej części można się dowiedzieć m.in.

 • jakie procesy, którym poddawana jest woda, muszą być podane na etykiecie?
 • czy w przypadku wód źródlanych istnieje obowiązek informowania o całkowitym lub częściowym usunięciu dwutlenku węgla metodami fizycznymi?

Oznaczenia właściwości wód

 • czy w przypadku naturalnych wód mineralnych podawanie wartości pH wody oraz oznaczeń typu „alkaiczna” jest obowiązkowe?
 • czy i na jakich zasadach można stosować oznaczenia „pobudza trawienie”, „stymuluje funkcje wątrobowo-żółciowe” lub podobne?
 • czy podawanie kryteriów kwalifikacji chemicznej wody źródlanej jest dobrowolne czy obowiązkowe?

Więcej na ten temat znakowania żywności znaleźć można również w:

 

Przeczytaj również inne artykuły na ten temat znakowania żywności:

Jak znakować wino?>>

Jak nazywać i znakować napoje bez- i niskoalkoholowe?>>

 

Rafał Bujalski
Product manager LEX Prawo Europejskie

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i korzystaj z pełnych możliwości LEX.

Zaloguj się

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.