Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Korzystanie z trwałego i widocznego urządzenia jako warunek zasiedzenia służebności gruntowej - linia orzecznicza

20 sierpnia 2019

W orzecznictwie można odnotować uzupełniające się linie orzecznicze dotyczące rozumienia pojęcia trwałego i widocznego urządzenia jako przesłanki nabycia służebności gruntowej w drodze zasiedzenia.  

A. Mejka, w najnowszej linii orzeczniczej: Przesłanka widoczności urządzenia przy zasiedzeniu służebności, pokazuje, jak judykatura poradziła sobie ze sposobem rozumienia tego enigmatycznego określenia.

 

 Korzystanie z trwałego i widocznego urządzenia jako warunek zasiedzenia służebności gruntowej - linia orzecznicza

Wymogi co do widoczności urządzenia

Autorka wskazała na cztery grupy poglądów, zmierzających do lepszego zrozumienia analizowanego pojęcia:

  • pojęcie trwałego i widocznego urządzenia należy rozumieć szeroko; jest to trwały wynik świadomego i pozytywnego działania człowieka;
  • widoczność urządzenia ma tworzyć z niego postrzegalny, jawny znak faktycznego korzystania z gruntu, będący ostrzeżeniem dla zainteresowanego właściciela;
  • urządzenie widoczne nie musi być urządzeniem naziemnym, widocznym z gruntu dla właściciela nieruchomości;
  • wymóg widoczności urządzenia oznacza, że właściciel powinien mieć świadomość jego istnienia na gruncie na podstawie konkretnych okoliczności.  

Zachowanie właściciela nieruchomości jest kluczowe

Korzystanie z takiego urządzenia znajdującego się na cudzej nieruchomości stanowi dla jej właściciela wyraźne ostrzeżenie przed działaniem osób, które korzystając z takich urządzeń mogą doprowadzić do uzyskania odpowiednich służebności gruntowych. Długotrwałe tolerowanie przez właścicieli takich działań, usprawiedliwia usankcjonowanie ukształtowanego i stabilnego stanu faktycznego – przez obciążenie tej nieruchomości służebnością.

Właściciel, widząc trwałe i widoczne urządzenie wzniesione na jego gruncie powinien, racjonalnie rzecz oceniając, żądać jego usunięcia lub też, pozostając biernym, liczyć się z konsekwencją w postaci zasiedzenia.  

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Kwestie sporne związane z zasiedzeniem służebności gruntowej

Sądy różnią się w swoich poglądach również w innych kwestiach związanych z tematem zasiedzenia służebności gruntowej. Wystarczy, dla przykładu, wspomnieć o następujących liniach orzeczniczych, które to pokazują:

 

Wojciech Kowalski

product manager działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.