Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zawieszenie działalności gospodarczej pomoże przetrwać przedsiębiorcom w dobie epidemii koronawirusa

25 marca 2020

Epidemia koronawirusa to prawdziwy koszmar dla firm. Wielu przedsiębiorców nadal szuka sposobów, które pomogą im przetrwać ten trudny czas. Zawieszenie działalności gospodarczej może być jednym z korzystnych finansowo rozwiązań, szczególnie w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Niewątpliwie epidemia koronawirusa w Polsce ma ogromny wpływ na wiele działających firm oraz już stała się przyczyną spadku dochodów wielu przedsiębiorstw. Przerwane łańcuchy dostaw oraz absencja pracowników przekłada się na brak środków finansowych niezbędnych na zapłatę podatków lub pokrycie kosztów stałych prowadzonej działalności. Przedsiębiorca, który ma problemy z płynnością finansową, spowodowane tymczasowym spadkiem popytu na sprzedawane przez niego produkty lub usługi, może jednak zdecydować się na zawieszenie działalność firmy. Czy zatem zawieszenie działalności gospodarczej może stać się korzystnym rozwiązaniem w tej sytuacji?

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Zawiesić działalność może każdy przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zgodnie z art. 22 ust. 1 art. 22 ust. 1 Dostęp po zalogowaniu ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może w każdej chwili zdecydować się na zawieszenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie musi przy tym w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji zaś urząd nie może odmówić mu tej czynności. Zawieszenie działalności gospodarczej możliwe jest również w sytuacji, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników jednak są to osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim.

Okres zawieszenia działalności gospodarczej

Minimalny okres na jaki przedsiębiorca może zawiesić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą wynosi 30 dni. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą zawiesić swoją działalność na czas nieokreślony. Firmy wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) mogą zawiesić działalność maksymalnie na okres 24 miesięcy. W okresie zawieszenia nie można osiągać przychodów z bieżącej działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej a ZUS

Co do zasady, za okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz opłacania składek na ZUS.

Zawieszenie działalności gospodarczej a podatki

Zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku zapłaty zaliczek na PIT. W okresie zawieszenia nie trzeba również składać deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Czy można zawiesić działalność gospodarczą przez Internet bez wychodzenia z domu?

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej składa się do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1. Należy jednak przypomnieć, że zawieszenie działalności gospodarczej nie wymaga od przedsiębiorcy wizyty w urzędzie. Działalność gospodarcza może bowiem zostać zawieszona również przez Internet. W tym celu należy zarejestrować się na stronie internetowej CEIDG, wypełnić formularz CEIDG-1 i podpisać go elektronicznie, tj. za pomocą bankowości elektronicznej, Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek CEIDG-1 jest też automatycznie przesyłany do ZUS, GUS oraz urzędu skarbowego.

 

Zapewnij sobie źrodło sprawdzonej wiedzy! W programie LEX Księgowość znajdziesz również:
Komentarze ekspertów:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy