Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych od 1.07.2019 r.

18 września 2019

Od 1 lipca obowiązuje nowe uproszczenie dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jest nim nowa zbiorcza deklaracja w podatku od czynności cywilnoprawnych PCC–4. Można ją składać, gdy w danym miesiącu zostały dokonane przynajmniej trzy czynności cywilnoprawne.

Liczba i rodzaj czynności

Dokonane, co najmniej trzy, czynności cywilnoprawne muszą obejmować umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, jeżeli między pierwszą a ostatnią z tych czynności nie upłynął termin dłuższy niż dwa tygodnie.

Użycie spójnika „lub” oznacza, że ustawodawca dopuszcza możliwość zaistnienia dowolnej z czynności wymienionych w przepisie. Nie muszą to być czynności jednorodne czy podobne, ale z ułatwienia nie będzie można skorzystać, jeżeli podatnik:

  • w danym miesiącu dokonał tylko jedną lub dwie czynności cywilnoprawnych,
  • czynności cywilnoprawne dokonane przez podatnika w danym miesiącu nie obejmują umowy pożyczki ani umowy sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych.

Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych od 1.07.2019 r.

Kolejny warunek skorzystania ze zbiorczej deklaracji PCC–4 

Dodatkowym warunkiem możliwości składania zbiorczych deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych jest to, aby ostatnia z mających zostać objętych tą deklaracją czynności została dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich.

A zatem deklaracjami zbiorczymi na PCC mogą być obejmowane wyłącznie czynności dokonywane w 14-dniowych okresach (co w przypadku podatników dokonujących tych czynności przez cały miesiąc powoduje, że za dany miesiąc trzeba złożyć dwie lub trzy deklaracje zbiorcze na podatek od czynności cywilnoprawnych).

Termin złożenia zbiorczej deklaracji PCC–4 

Deklaracje te należy składać w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu obejmowanych nimi czynności cywilnoprawnych. W tym samym terminie należy wpłacać podatek od czynności cywilnoprawnych wynikający z tych deklaracji.

W przypadkach gdy nie istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji PCC–4, konieczne jest złożenie „zwykłej” deklaracji na ten podatek (PCC–3).

Pole do interpretacji 

W wielu przypadkach mogą pojawiać się wątpliwości, czy podatnik będzie objęty omówionym uproszczeniem, czy nie. Procedura pt. Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC–4) pozwala ustalić czy w stanie prawnym obowiązującym od 1.07.2019 r. istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji PCC–4.

Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.