Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak zmieni się rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego?

19 czerwca 2020

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt rozporządzenia z 3 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Jest to jeden z ważniejszych aktów wykonawczych dla branży budowlanej. Rozporządzenie zostanie wydane w związku z nowelizacją ustawy - Prawo budowlane dokonanej ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Co nowego do projektu budowlanego wprowadza nowelizacja prawa budowlanego?

Duża tegoroczna nowelizacja ustawy objęła zmianę formuły projektu budowlanego, poprzez jego podział na projekt zagospodarowania działki lub terenu (PD), projekt architektoniczno-budowlany (PAB) oraz projekt techniczny (PT). Wymusiła tym samym nowe zdefiniowanie wymagań co do zawartości każdej z jego części w zakresie części graficznej, opisowej jak i załączników. W związku z powyższym nowy akt wykonawczy ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i podobnie jak znowelizowane przepisy ustawy, wejdzie w życie 19 września 2020 r.

Co zmieni nowe rozporządzenie?

Zmiana w postaci trójpodziału dotychczasowego projektu architektoniczno-budowlanego na dwa odrębne projekty, wymusiła sprecyzowanie, które elementy projektu architektoniczno-budowlanego z obowiązującego dotychczas rozporządzenia będą zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym, a które w projekcie technicznym. Projekt techniczny z kolei, jest trzecią częścią projektu budowlanego, i składa się podobnie jak projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany z części opisowej oraz rysunkowej, jak również strony tytułowej oraz spisu treści.

W związku z powyższym nowe rozporządzenie zostało podzielone na pięć rozdziałów: dwa odnoszą się do wymagań dotyczących wszystkich części projektu budowlanego, a trzy do wymagań, które dotyczą zakresu projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. W załączniku zamieszczono wykaz Polskich Norm powołanych w przepisach przedmiotowego rozporządzenia. Projekt został skierowany do publicznych konsultacji. Uwagi można zgłaszać do 18 czerwca 2020 r.

Obecnie w Lex Budownictwo prezentujemy Państwu materiały omawiające zmiany w zakresie projektu budowlanego wynikające z nowelizacji ustawy - Prawo budowlane:

Jak zmieni się rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego?
Kamila Kokoszewska

Product Manager Budownictwo

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.