Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiana ustawy śmieciowej

29 sierpnia 2019

W dniu 22 sierpnia ogłoszono ustawę, która zmienia tzw. ustawę śmieciową (ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Prace nad projektem nowelizacji trwały od roku i budziły duże emocje zarówno wśród samorządów, jak i przedsiębiorców odbierających odpady komunalne. Celem zmian jest zapewnienie gminom lepszej kontroli nad strumieniem odpadów komunalnych oraz zachęcenie do selektywnego zbierania tych odpadów. 

Zmiana ustawy śmieciowej

Co się zmieni?

Zmianie ulegnie nietylko sposob rozliczeń z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne, czy zasady selektywnej zbiórki. Nowelizacja nakłada też nowe obowiązki na właścicieli nieruchomości oraz wprowadza szereg zmian w przepisach kompetencyjnych organów gmin. Te oraz inne zmiany wynikające z ustawy zostaną omówione na szkoleniu online "Nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej", które odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. o godz. 11.00.

Szkolenie poprowadzi Pan Michał Bursztynowicz - członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; ekspert LEX Budownictwo i LEX Ochrona Środowiska; posiadający wieloletnie doświadczenie w organie administracji architektoniczno-budowlanej drugiej instancji. Pan Bursztynowicz w pracy zawodowej zajmuje się także gospodarką nieruchomościami oraz zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska, w szczególności gospodarowania odpadami.

Program szkolenia

W czasie szkolenia zostaną omówione takie zagadnienia jak:

  1. Nowe zasady funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów,
  2. Punkty napraw i ponownego użycia produktów,
  3. Wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych,
  4. Regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach – nowe wymagania,
  5. Nowe obowiązki właścicieli nieruchomości i gminy,
  6. Nowe kompetencje rad gmin w szczególności w zakresie ustalanie stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych,
  7. Uprawnienia kontrolne organu wykonawczego gminy,
  8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach,
  9. Nowe regulacje dla podmiotów odbierających odpady komunalne,
  10. Nowelizacja w zakresie kar pieniężnych i przepisów karnych.

Zapisy na szkolenie na naszej stronie internetowej: Szkolenia Wolters Kluwer 

Aleksandra Kwaśniewska
product manager Ochrona Środowiska

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.