Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Od 1 września ułatwienia dla komorników oraz organów egzekucyjnych będących płatnikami VAT

16 października 2019

Komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne oraz organy egzekucyjne są płatnikami VAT. Do końca sierpnia 2019 r. przepisy nie przewidywały żadnych uproszczeń w wykonywaniu tych obowiązków, w szczególności gdy kontakt z podatnikiem-dłużnikiem był utrudniony. Zmieniło się to od 1 września.

Problematyczne zastosowanie zwolnienia od VAT 

Wykonując swoje obowiązki, komornicy oraz organy egzekucyjne mają często problem z ustaleniem czy do dokonywanych w trybie egzekucji dostaw towarów znajdują zastosowanie zwolnienia od VAT. Jest tak w szczególności w przypadkach, gdy kontakt z podatnikiem-dłużnikiem jest utrudniony (np. z uwagi na przebywanie dłużnika za granicą) oraz ze względu na ograniczone informacje uzyskane z dokumentacji podatnika i instytucji zewnętrznych.

Diametralna zmiana

Od 1 września – jeżeli spełnione są określone przepisami warunki – w wątpliwych sytuacjach komornicy oraz organy egzekucyjne mogą przyjmować, że zwolnienia od VAT nie mają zastosowania. Jest tak w przypadkach określonych przepisami art. 43 ust. 21, art. 82a oraz art. 113 ust. 10a ustawy o VAT.

Od 1 września ułatwienia dla komorników oraz organów egzekucyjnych będących płatnikami VAT

Warunki zastosowania zwolnienia od VAT

Pierwszym warunkiem stosowania zwolnienia jest, aby udokumentowane działania organu egzekucyjnego nie doprowadziły do potwierdzenia spełniania warunków zastosowania do dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów zwolnień od VAT.

Drugą przesłankę stanowi okoliczność, iż brak potwierdzenia spełniania warunków zastosowania zwolnień od VAT spowodowany jest brakiem możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika. Jeżeli zatem wątpliwości w tym zakresie istnieją z innej przyczyny (np. wynikają z niejasnej treści przepisów), omawiane uproszczenie nie ma zastosowania.

Ułatwienia dla egzekutorów

Nowa regulacja rozwiązuje wiele problemów egzekutorów, ale nie rozwiewa wszystkich wątpliwości podatkowych. Z pomocą procedury pt. Ułatwienia dla komorników oraz organów egzekucyjnych w wywiązywaniu się z obowiązków płatnika VAT łatwo ustalić czy ze względu na brak potwierdzenia warunków zastosowania zwolnień od VAT komornik lub organ egzekucyjny mogą przyjąć, że zwolnienia te nie mają zastosowania.

Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.