Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w definicji rzeczywistego właściciela od 2021 r. – zaproszenie na bezpłatny webinar

22 października 2020

W ubiegłym roku zrewolucjonizowano w Polsce zasady poboru podatku u źródła. Sama definicja rzeczywistego właściciela funkcjonuje w polskim prawie od 2017 r. Dzięki udziale w szkoleniu dowiesz się więcej na temat kluczowych zagadnień związanych z tą definicją oraz prognozowanych zmianach w tym zakresie od 2021 r.

Po ubiegłorocznych zmianach na płatników podatku nałożono szereg dodatkowych obowiązków, zawężono pojęcie rzeczywistego właściciela (beneficial owner) oraz istotnie rozszerzono zakres stosowania klauzuli beneficial ownership. Klauzula ta w przepisach ustaw podatkowych służy limitowaniu zakresu zwolnienia w odniesieniu do niektórych rodzajów przychodów uzyskiwanych przez nierezydentów. W szczególności posiadanie statusu rzeczywistego beneficjenta jeset konieczne dla zwolnienia przychodów o charakterze pasywnym.

Zawężeniu od 1.01.2019 r. definicji rzeczywistego właściciela nie towrzyszyły zmiany przepisów materialnoprawnych zakreślających zakres podmiotowo-przedmiotowy opodatkowania, ani przepisów określających przesłanki zastosowania zwolnień skierowane do podatników. Nie zostały także zmienione umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, z których jedynie część dla zastosowania preferencji wprost wymaga od podatników wykazania statusu rzeczywistego beneficjenta.

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu online i poznaj odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy polska definicja rzeczywistego właściciela (obecna i tym bardziej proponowana od 2021 r.) jest zgodna z prawem unijnym oraz międzynarodowym?
  • Czy polska definicja rzeczywistego właściciela i nowe zasady poboru podatku u źródła ograniczają efektywność umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz dyrektyw unijnych?
  • Czy polska definicja rzeczywistego właściciela i nowe zasady poboru podatku u źródła są źródłem poważnych kontrowersji podatkowych (jeśli tak – jakie to są kontrowersje i z czego wynikają?) oraz jakie problemy pociąga za sobą brak normatywnego uregulowania tzw. klauzuli przejrzystości (look-through approach) w kontekście proceduralnym oraz materialnym, w szczególności w zakresie stosowania umów o o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Odpowiedzi na te pytania poznacie Państwo podczas szkolenia online, które odbędzie się w dniu 26.11.2020 r. o godz. 11:00. Szkolenie poprowadzi dr Błażej Kuźniacki.

Program szkolenia jest następujący:

  • Nadużycia związane z WHT (treaty shopping, directive shopping, round tripping)
  • Znaczenie definicji BO dla korzyści płynących z umów o UPO i dyrektyw unijnych oraz kontrowersje podatkowe związane z definicją BO od 1.01.2019 r. oraz od 1.01.2021 r.
  • BO jako norma prawna doprecyzowująca podmiotowy zakres czerpania korzyści ze zwolnień lub obniżonych stawek w WHT, a nie jako klauzula anty-abuzywna
  • Autonomiczne rozumienie definicji BO na gruncie unijnych dyrektyw (wyrok TSUE w sprawach duńskich oraz opinia Rzecznik Generalnej Juliane Kokott) oraz umów o UPO (podsumowanie międzynarodowej jurysprudencji i doktryny), a także przyczyny braku relewantności definicji krajowej
  • Geneza LTA (dokumentacja OECD), międzynarodowa praktyka LTA oraz proceduralne i materialne ryzyka braku normatywnego uregulowania LTA w przepisach ustaw podatkowych
  • Konkluzje oraz sesja pytań i odpowiedzi
Zmiany w definicji rzeczywistego właściciela od 2021 r. – zaproszenie na bezpłatny webinar
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.