Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu spółek nieruchomościowych od 2021 r.

08 stycznia 2021

Z dniem 1 stycznia weszły w życie przepisy dotyczące definicji spółki nieruchomościowej oraz określające liczne obowiązki takiej spółki i jej wspólników. Nowe regulacja są dość restrykcyjne. Warto zapoznać się z nowymi procedurami podatkowymi wyjaśniającymi problemy praktyczne, które mogą pojawić się podczas stosowania tych nowych rozwiązań.

Czy dany podmiot jest spółką nieruchomościową?

Spółka nieruchomościowa to nowa instytucja prawna. Jest nią podmiot niebędący osobą fizyczną, który sporządza bilans i ma w swoich aktywach nieruchomości warte co najmniej 10 mln zł, przy czym nieruchomości te stanowią powyżej 50% aktywów.

Definicję spółki nieruchomościowej szczegółowo prezentuje procedura Spółka nieruchomościowa. Pozwala ona ustalić czy dany podmiot jest spółką nieruchomościową w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym.

Obowiązki spółki nieruchomościowej

Na spółkach nieruchomościowych ciąży szereg obowiązków. Wszystkie omawia procedura Obowiązki spółki nieruchomościowej.

Definicja spółki nieruchomościowej w zasadzie nie poszerzała zakresu obowiązku podatkowego w Polsce. Zasadniczej zmianie uległ natomiast sposób poboru podatku. Dotychczas zagraniczny podmiot osiągający dochody ze sprzedaży spółki nieruchomościowej położonej w Polsce był obowiązany do zarejestrowania się na podatek dochodowy w Polsce i złożenia stosownej deklaracji.

Zgodnie z nowymi przepisami spółka nieruchomościowa, której udziały są przedmiotem zbycia, pełni funkcję płatnika obowiązanego do zapłaty zaliczki na podatek od dochodu zbywcy, jeżeli podmiotem zbywającym jest nierezydent (również osoba fizyczna) oraz przedmiotem transakcji są udziały dające co najmniej 5% udział w spółce nieruchomościowej. Wprowadzono również przepis przeciwdziałający sztucznemu dzieleniu transakcji – próg 5% będzie obejmował transakcje zbycia z 12 miesięcy.

W przypadku braku informacji o kwocie transakcji zbycia zaliczkę na podatek ustala się w wysokości wartości rynkowej zbywanych udziałów. Jednocześnie zobowiązano podatnika do przekazania płatnikowi kwoty zaliczki na podatek w odpowiednim terminie.

Spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowcy posiadający udział w wysokości co najmniej 5% (pośrednio lub bezpośrednio), będący podatnikami, zobowiązani są także do przekazania Szefowi KAS w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego informacji odpowiednio o udziałowcach (w przypadku informacji przekazywanej przez spółki) lub o liczbie udziałów (w przypadku informacji przekazywanych przez udziałowców). Informacja ma być przekazywana na ostatni dzień roku podatkowego (obrotowego) spółki nieruchomościowej.

Przedstawiciel podatkowy spółki nieruchomościowej

Spółki nieposiadające siedziby lub zarządu w Polsce, ale spełniające definicję spółki nieruchomościowej, zostały także zobowiązane do ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Wykonuje on w imieniu spółki nieruchomościowej obowiązki płatnika i jest z nią solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe, które rozlicza w jej imieniu. Z obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego są zwolnione podmioty będące rezydentami podatkowymi Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nieustanowienie przedstawiciela podlega karze administracyjnej w wysokości do 1 mln zł.

Jak należy ustalić przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej wskazuje procedura Ustanowienie przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej.

Na temat wszystkich procedur zobacz krótki film film opisujący tę kategorię dokumentów.

Rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu spółek nieruchomościowych od 2021 r.
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.